Bài tập trắc nghiệm về Dinh dưỡng nitơ ở thực vật Sinh học 11

Chia sẻ: An | Ngày: | 3 tài liệu

0
530
lượt xem
36
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm về Dinh dưỡng nitơ ở thực vật Sinh học 11

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm về Dinh dưỡng nitơ ở thực vật Sinh học 11

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Dinh dưỡng nitơ ở thực vật Sinh học 11 trên eLib.vn. Đây là bộ sưu tập các tư liệu có ích cho việc dạy và học của quý thầy cô và các em học sinh ở trường phổ thông. Bao gồm các tư liệu có giá trị được chúng tôi tổng hợp từ tài liệu giảng dạy của các thầy cô giáo từ nhiều trường trong cả nước. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ có ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm về Dinh dưỡng nitơ ở thực vật Sinh học 11

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Dinh dưỡng nitơ ở thực vật Sinh học 11:

1. Đối với cây trồng, nguyên tố nitơ có chức năng
A. thành phần của prôtêin, axit nuclêic.
B. tham gia quá trình quang hợp, thành phần của các xitocrom.
C. duy trì cân bằng ion, nhân tố phụ tham gia tổng hợp diệp lục.
D. thành phần của các xitocrom, nhân tố phụ gia của enzim.

2. Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng:
A. NH4+ và NO3-
B. NO2-, NH4+ và NO3-
C. N2, NO2-, NH4+ và NO3-
D. NH3, NH4+ và NO3-

3. Nhận định không đúng khi nói về vai trò của nitơ đối với cây xanh:
A. Thiếu nitơ cây sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng.
B. Nitơ tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất trong cơ thể thực vật.
C. Nitơ tham gia cấu tạo nên các phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục...
D. Thiếu nitơ lá non có màu lục đậm không bình thường.

4. Quá trình khử nitrat thành amôni ở thực vật được thực hiện:
A. chỉ trong mô rễ.
B. trong mô rễ, lá, và thân.
C. chỉ trong mô thân.
D. trong mô rễ và mô lá.,

5. Trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat vì:
A. giúp hệ rễ của cây hấp thụ được toàn bộ lượng nitơ.
B. là nguồn dự trữ NH3 cho các quá trình tổng hợp axít amin khi cần thiết.
C. trong 2 dạng nitơ hấp thụ thì môi trường bên ngoài có dạng NO3– là dạng oxy hoá, nhưng trong cơ thể thực vật nitơ chỉ tồn tại ở dạng khử để tiếp tục được đồng hóa thành axít amin và Prôtêin.
D. giúp sự đồng hoá NH3 trong mô thực vật.

6. Thực vật đã có đặc điểm thích nghi trong việc bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc là:
A. chuyển vị amin.
B. amin hoá.
C. chuyển vị amin và amin hoá.
D. hình thành amít (axít amin đicacbôxilíc + NH 3--> Amít).

7. Quá trình khử NO3- –> NH4+
A. là quá trình ôxi hoá nitơ trong không khí.
B. thực hiện nhờ enzim nitrogenaza.
C. thực hiện chỉ ở thực vật và tảo.
D. bao gồm phản ứng khử NO2- thành NO3 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Dinh dưỡng nitơ ở thực vật Sinh học 11. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản