Bài tập trắc nghiệm về Đột biến gen Sinh học 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 8 tài liệu

0
604
lượt xem
21
download
Xem 8 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm về Đột biến gen Sinh học 12

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm về Đột biến gen Sinh học 12

Đến với bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Đột biến gen, quý thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu bổ ích cho công tác dạy và học của mình. Bao gồm nhiều tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp trên elib.vn nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh tìm kiếm dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm về Đột biến gen Sinh học 12

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập trắc nghiệm về Đột biến gen:

Câu 1: Định nghĩa nào sau đây là đúng:
A. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số đoạn trong ADN, xảy ra tại một phần tử nào đó của phân tử ADN
B. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một cặp nuclêôtít, xảy ra ở một thời điểm nào đó của phân tử ADN
C. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số cặp nuclêôtít, xảy ra ở một thời điểm nào đó của phân tử ADN
D. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một số cặp nuclêôtít, xảy ra ở một thời điểm nào đó của phân tử ADN
Câu 2: Trong những dạng biến đổi vật chất di truyền dưới đây,dạng đột biến nào là đột biến gen:
I. Chuyển đoạn nhiễm sắc thể(NST); II. Mất cặp nuclêôtít; III. Tiếp hợp và trao đổi chéo trong giảm phân;
IV. Thay cặp nuclêôtít; V. Đảo đoạn NST; VI. Thêm cặp nuclêôtít; VII. Mất đoạn NST
A. I, II, III, IV,VI B. II, IV, VI C. II, III, V,VI D. I, V, VII
Câu 3: Thể đột biến được định nghĩa như sau:
A. Đột biến gen là những đột biến trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số cặp nuclêôtít, xảy ra ở một thời điểm nào đó của phân tử ADN
B. Thể đột biến là những cá thể mang đột biến nhưng chưa thể hiện trên kiểu của cơ thể
C. Thể đột biến là những cá thể mang đột biến đã thể hiện trên kiểu hình của cơ thể
D. Thể đột biến là những biến đổi bất thường trong cấu trúc di truyền ở mức tế bào (nhiễm sắc thể)
Câu 4: Đột biến được định nghĩa như sau
A. Đột biến là những biến đổi bất thường trong cấu trúc di truyền ở mức phân tử (ADN,gen)
B. Đột biến là những biến đổi của vật chất di truyền đã thể hiện trên kiểu hình của cơ thể
C. Đột biến là những biến đổi của vật chất di truyền đã thể hiên trên kiểu hình của cơ thể
D. Đột biến là những biến đổi bất thường trong cấu trúc di truyền ở mức độ phân tử (ADN, gen) hoặc ở mức tế bào (nhiễm sắc thể)
Câu 5: Căn cứ vào trình tự thứ tự của các nuclêôtít trước và sau đột biến của một đoạn gen, hãy cho biết dạng đột biến:
Trước đột biến: A T T G X X T X X A A G A X T
T A A X G G A G G T T X T G A
Sau đột biến : A T T G X X T A X A A G A X T
T A A X G G A T G T T X T G A
A. Mất một cặp nuclêôtít B. Thêm một cặp nuclêôtít
C. Thay một cặp nuclêôtít D. Đảo vị trí một cặp nuclêôtít
Câu 6: Căn cứ trình tự các nuclêôtít trước và sau đột biến của một đoạn gen,hãy cho biết dạng đột biến:
Trước đột biến: X A T G X X T X X A A G A X T
G T A X G G A G G T T X T G A
Sau đột biến : X A T X X T X X A A G A X T
G T A G G A G G T T X T G A
A. Mất một cặp nuclêôtít B. Thêm một cặp nuclêôtít
C. Thay một cặp nuclêôtít D. Đảo vị trí một cặp nuclêôtít
Câu 7: Căn cứ trình tự các nuclêôtít trước và sau đột biến của một đoạn gen,hãy cho biết dạng đôt biến:
Trước đột biến: X A T G X X T X X A A G A X T
G T A X G G A G G T T X T G A
Sau đột biến : X T A T G X X T X X A A G A X T
G A T A X G G A G G T T X T G A
A. Mất một cặp nuclêôtít B. Thêm một cặp nuclêôtít
C. Thay một cặp nuclêôtít D. Đảo vị trí một cặp nuclêôtít
Câu 8: Đột biến gen phụ thuộc vào:
A. Liều lượng, cường độ của loại tác nhân đột biến B. Tác nhân đột biến
C. Đặc điểm cấu trúc gen D. A, B và C đều đúng
Câu 9: Các tác nhân đột biến đã gây ra đột biến gen qua cơ thể
A. Gây rối loạn qua trình tự nhân đôi của ADN
B. Làm đứt phân tử ADN
C. Làm đứt phân tử ADN rồi nối đoạn làm đứt vào ADN ở vị trí mới
D. Tất cả đều đúng
Câu 10: Các tác nhân đột biến có thể gây ra đột biến gen qua cơ thể:
A. Rối loạn quá trình phân ly của các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào
B. Làm thay đổi vị trí của các gen trong cặp NST tương đồng do hiện tượng trao đổi chéo giữa các cặp NST tương đồng trong kỳ đầu lần phân bào 1 của giảm phân
C. Bất thường trong quá trình trao đổi chéo giữa các cặp NST tương đồng trong kỳ đầu lần phân bào 1 của giảm phân
D. Làm đứt phân tử ADN rồi nối đoạn bị đứt vào phân tử ADN ở vị trí mới

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Đột biến gen. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản