Bài tập trắc nghiệm về hạt nhân nguyên tử

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 5 tài liệu

0
265
lượt xem
5
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm về hạt nhân nguyên tử

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm về hạt nhân nguyên tử

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo BST Bài tập trắc nghiệm về hạt nhân nguyên tử dưới đây. Thư viện Elib đã sưu tầm và tổng hợp những tài liệu tiêu biểu, chất lượng nhất nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tư liệu giảng dạy tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm về hạt nhân nguyên tử

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập trắc nghiệm về hạt nhân nguyên tử. Mời quý thầy cô tham khảo:

511 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

1. Chất phóng xạ là chất phóng xạ. Lúc đầu poloni có khối lượng 1kg. Khối lượng poloni còn lại sau thời gian bằng một chu kì là :
A. 0,5g ; B. 2g C. 0,5kg ; D. 2kg ;
2. Hạt nhân đứng yên phóng xạ tạo thành hạt nhân X có khối lượng mX = 221,970u. Cho biết mRa = 225,977u; m() = 4,0015u với uc2 = 931MeV. Năng lượng toả ra của phản ứng:
A. 7,5623MeV B. 4, 0124MeV C. 6,3241MeV D. 5,1205MeV
3. Khi một hạt nhân nguyên tử phóng xạ lần lượt một tia α và một tia β- thì hạt nhân nguyên tử sẽ biến đổi như thế nào ?
A. Số khối giảm 2, số prôtôn tăng 1. B. Số khối giảm 2, số prôtôn giảm 1.
C. Số khối giảm 4, số prôtôn tăng 1. D. Số khối giảm 4, số prôtôn giảm 1.
4. Phân hạch hạt nhân 235U trong lò phản ứng sẽ tỏa ra năng lượng 200Mev. Nếu phân hạch 1g 235U thì năng lượng tỏa ra bằng bao nhiêu. Cho NA = 6,01.1023/mol
A. 5,013.1025Mev B. 5,123.1024Mev C. 5,123.1026Mev D. Một kết quả khác
5. Cho phản ứng hạt nhân: . Hạt nhân X là:
A. β-; B. C. ; D. β+;
6. Cho phản ứng: . Hỏi năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1g Heli bằng bao nhiêu? Cho NA = 6,02.1023/mol
A. 25,488.1023 Mev B. 26,488.1023 Mev C. Một kết quả khác D. 26,488.1024 Mec
7. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hạt nhân nguyên tử :
A. Số nuclôn bằng số khối A của hạt nhân. B. Hạt nhân trung hòa về điện.
C. Số nơtrôn N bằng hiệu số khối A và số prôtôn Z. D. Hạt nhân có nguyên tử số Z thì chứa Z prôtôn.
8. Chọn câu sai
A. Một phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng bé hơn các hạt ban đầu nghĩa là bền vững hơn
B. Một phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng bé hơn các hạt ban đầu là phản ứng tỏa năng lượng
C. Một phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng lớn hơn các hạt ban đầu là phản ứng thu năng lượng
D. Một phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng lớn hơn các hạt ban đầu là phản ứng tỏa năng lượng
9. Một nguồn phóng xạ nhân tạo có chu kỳ bán rã 2 giờ, có độ phóng xạ lớn hơn mức độ phóng xạ an toàn cho phép 64 lần. Hỏi phải sau thời gian tối thiểu bao nhiêu để có thể làm việc an toàn với nguồn này ?
A. 128 giờ. B. 6 giờ. C. 12 giờ. D. 24 giờ.
10. Một con lắc nằm ngang, dđ trên quỹ đạo MN quanh VTCB 0. Nhận xét nào dưới đây sai.
A. Ở vị trí M,N gia tốc cực đại, vận tốc của vật bằng 0
B. Tại VTCB 0, Động năng cực đại, thế năng bằng 0
C. Khi qua VTCB 0, Vận tốc cực đại vì lực hồi phục cực đại
D. Khi chuyển từ M hoặc N về VTCB 0 thế năng giảm, động năng tăng.
11. Độ phóng xạ của đồng vị cacbon C trong một món đồ cổ bằng gỗ bằng 4/5 độ phóng xạ của đồng vị này trong gỗ cây mới đốn có cùng khối lượng. Chu kỳ bán rã của C là 5570 năm. Tìm tuổi của món đồ cổ ấy.
A. 1793 năm. B. 1704 năm. C. 1678 năm. D. 1800 năm.
12. U sau một số lần phân rã α và β- biến thành hạt nhân chì Pb bền vững. Hỏi quá trình này đã phải trãi qua bao nhiêu lần phân rã α và β- ?
A. 8 lần phân rã α và 6 lần phân rã β-. B. 6 lần phân rã α và 8 lần phân rã β-.
C. 12 lần phân rã α và 9 lần phân rã β-. D. 9 lần phân rã α và 12 lần phân rã β-.
13. Nếu một vật có khối lượng m thì nó có năng lượng nghỉ E. Vậy biểu thức liên hệ giữa E và m là:
A. E = mc B. E = (m0 - m)c2 C. E = mc2 D. E = (m0 - m)c
14. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần về độ bền vững của các hạt nhân sau : F ; N ; U. Cho biết : mF = 55,927u ; mN = 13,9992u ; mU = 238,0002u ; mn = 1,0087u ; mp = 1,0073u.
A. F ; U ; N. B. F ; N ; U. C. N ; U ; F. D. N ; F ; U
15. Chọn câu sai
A. Một phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng lớn hơn các hạt ban đầu là phản ứng tỏa năng lượng
B. Một phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng bé hơn các hạt ban đầu là phản ứng tỏa năng lượng
C. Một phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng lớn hơn các hạt ban đầu là phản ứng thu năng lượng
D. Một phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng bé hơn các hạt ban đầu nghĩa là bền vững hơn

 

Thư viện eLib mong rằng BST Bài tập trắc nghiệm về hạt nhân nguyên tử sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản