Bài tập trắc nghiệm về Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại Sinh học 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 1 tài liệu

0
274
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm về Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại Sinh học 12

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm về Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại Sinh học 12

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại trên Thư viện eLib của chúng tôi. Bao gồm nhiều tài liệu hay, chất lượng được sưu tầm từ những nguồn tài liệu đáng tin cậy. Hi vọng rằng, các tài liệu trong bộ sưu tập do chúng tôi sưu tầm và tổng hợp sẽ giúp ích cho công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm về Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại Sinh học 12

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại dưới đây:

1. Trong quá trình tiến hoá nhỏ, sự cách li có vai trò:
1. Góp phần thúc đẩy sự phân hóa kiểu gen của quần thể gốc.
2. Làm thay đổi tần số alen từ đó hình thành loài mới.
3. Tăng cường sự khác nhau về kiểu gen giữa các loài, các họ.
4. Xóa nhòa những khác biệt về vốn gen giữa hai quần thể đã phân li.
2. Nhân tố làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số tương đối các alen của quần thể theo một hướng xác định là:
1. Cách li.
2. Đột biến.
3. Chọn lọc tự nhiên.
4. Giao phối.
3. Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động lên mọi cấp độ tổ chức sống, trong đó quan trọng nhất là sự chọn lọc ở cấp độ:
1. Cá thể và quần thể.
2. Phân tử và tế bào.
3. Quần thể và quần xã.
4. Quần xã và hệ sinh thái.
4. Phát biểu nào sau đây sai về vai trò của quá trình giao phối trong tiến hoá?
1. Giao phối tạo ra alen mới trong quần thể.
2. Giao phối làm trung hòa tính có hại của đột biến.
3. Giao phối cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên.
4. Giao phối góp phần làm tăng tính đa dạng di truyền.
5. Phát biểu nào dưới đây không đúng với tiến hoá nhỏ?
1. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian lịch sử tương đối ngắn, phạm vi tương đối hẹp.
2. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian địa chất lâu dài và chỉ có thể nghiên cứu gián tiếp.
3. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể qua các thế hệ.
4. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi vốn gen của quần thể qua thời gian.
6. Theo thuyết tiến hoá tổng hợp, đơn vị tiến hoá cơ sở là:
1. Tế bào.
2. Quần thể.
3. Cá thể.
4. Bào quan.
7. Nhân tố tiến hoá không làm thay đổi tần số alen nhưng lại làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể giao phối là:
1. Các yếu tố ngẫu nhiên.
2. Đột biến.
3. Giao phối không ngẫu nhiên.
4. Di - nhập gen.
8. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên?
1. Chọn lọc tự nhiên chống alen lặn sẽ loại bỏ hoàn toàn các alen lặn ra khỏi quần thể ngay cả khi ở trạng thái dị hợp.
2. Chọn lọc tự nhiên chống alen trội có thể nhanh chóng loại alen trội ra khỏi quần thể.
3. Chọn lọc tự nhiên chống alen lặn sẽ loại bỏ hoàn toàn các alen lặn ra khỏi quần thể ngay sau một thế hệ.
4. Chọn lọc tự nhiên đào thải alen lặn làm thay đổi tần số alen nhanh hơn so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội.
9. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về tiến hóa nhỏ?
1. Tiến hóa nhỏ có thể nghiên cứu được bằng thực nghiệm.
2. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể, đưa đến sự hình thành loài mới.
3. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi phân bố tương đối hẹp, trong thời gian lịch sử tương đối ngắn.
4. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của loài gốc để hình thành các nhóm phân loại trên loài.
10. Ở một loài thực vật giao phấn, các hạt phấn của quần thể 1 theo gió bay sang quần thể 2 và thụ phấn cho các cây của quần thể 2. Đây là một ví dụ về:
1. Biến động di truyền.
2. Di - nhập gen.
3. Giao phối không ngẫu nhiên.
4. Thoái hóa giống.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản