Bài tập trắc nghiệm về Liên kết gen và hoán vị gen Sinh học 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 3 tài liệu

0
782
lượt xem
37
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm về Liên kết gen và hoán vị gen Sinh học 12

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm về Liên kết gen và hoán vị gen Sinh học 12

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Liên kết gen và hoán vị gen Sinh học 12. Gồm các tài liệu được sưu tầm và tuyển chọn từ sách vở, các nguồn tài liệu tham khảo tin cậy và từ các thầy cô giáo đang giảng dạy tại các trường trong cả nước. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm về Liên kết gen và hoán vị gen Sinh học 12

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập trắc nghiệm về Liên kết gen và hoán vị gen Sinh học 12:

1/ Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi:
A) Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản
B) Không có hiện tượng tương tác gen và di truyền liên kết với giới tính
C) Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng 1 cặp NST tương đồng
D) Các gen nằm trên các cặp NST đồng dạng khác nhau
( 2 5) Với hai cặp gen không alen A,a và B, b cùng nằm trên một cặp NST.

2/ Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen khác nhau:
A)3 B)10 C)9 D)4

3/ Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen đồng hợp:
A)4 B)8 C)2 D)1

4/ Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen dị hợp:
A)1 B)4 C)2 D)6

5/Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen dị hợp kép:
A)1 B)4 C)2 D)6

6/ kiểu gen nào dưới đây được viết là không đúng:
A) AB//ab B)AbD//Abd C)AaB//aab D)ABD//abd

7/. Hiện tượng hoán vị gen và phân li độc lập có đặc điểm chung là:
A. các gen phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do.
B. làm tăng sự xuất hiện của biến dị tổ hợp.
C. làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.
D. các gen cùng nằm trên một cặp nst tương đồng.

8/. Nhờ hiện tượng hoán vị gen mà các gen.............(M: alen, N: không alen) nằm trên...............(C: các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau, D: các nhiễm sắc thể khác nhau của cặp tương đồng) có điều kiện tổ hợp với nhau trên ..............(K: cùng một kiểu gen, S: cùng một nhiễm sắc thể) tạo thành nhóm gen liên kết.
A. M, C, K. B. M, C, S. C. N, C, S . D. N, C, K. E. N, D, S.

9/. Moocgan đã phát hiện hiện tượng hoán vị gen bằng cách:
A. cho lai phân tích ruồi giấm đực F1¬ dị hợp tử.
B. cho F1¬ dị hợp tử tạp giao với nhau.
C. quan sát hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit của cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng trong giảm phân.
D. lai phân tích ruồi giấm cái F1¬ dị hợp tử. 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Liên kết gen và hoán vị gen Sinh học 12. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản