Bài tập trắc nghiệm về Liên kết giữa các bảng Tin học 12

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 1 tài liệu

0
477
lượt xem
22
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm về Liên kết giữa các bảng Tin học 12

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm về Liên kết giữa các bảng Tin học 12

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều ý tưởng hay trong giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Liên kết giữa các bảng Tin học 12. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo để nâng cao chất lượng dạy và học môn Tin học lớp 12 trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm về Liên kết giữa các bảng Tin học 12

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Liên kết giữa các bảng Tin học 12 của thư viện eLib dưới đây:

Câu 1: Liên kết giữa các bảng cho phép:
A. Tránh được dư thừa dữ liệu
B. Có thể có được thông tin tổng hợp từ nhiều bảng
C. Nhất quán dữ liệu
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 2: Để tạo liên kết giữa các bảng, ta chọn:
A.Tool/ Relationships hoặc nháy nút B.Tool/ Relationships
C.Edit/ Insert/ Relationships D.Tất cả đều đúng
Câu 3: Sắp xếp các bước theo đúng thứ tự thực hiện để tạo liên kết giữa hai bảng:
1. Kéo thả trường khóa làm liên kết từ bảng phụ tới bảng chính( trường khóa làm khóa chính)
2. Chọn các tham số liên kết
3. Hiển thị hai bảng (các trường) muốn tạo liên kết
4. Mở cửa sổ Relationships
A. 2 -->4 -->1 -->3 B. 4 -->3 -->1 -->2
C. 4 -->2 -->3 -->1 D. 3 -->1 -->4 -->2
Câu 4: Các bước để tạo liên kết giữa các bảng là:
1. Chọn Tool\Relationships…
2. Tạo liên kết đôi một giữa các bảng
3. Đóng hộp thoại Realationships/ Yes để lưu lại
4. Chọn các bảng sẽ liên kết
A.1, 4, 2, 3 B.2, 3, 4, 1 C.1, 2, 3, 4 D.4, 2, 3, 1
Câu 5: Khi muốn thiết lập liên kết giữa hai bảng thì mỗi bảng phải có:
A. Khóa chính giống nhau B. Số trường bằng nhau
C. Số bản ghi bằng nhau D. Tất cả đều sai
Câu 6: Trong Access, để tạo liên kết giữa 2 bảng thì hai bảng đó phải có hai trường thỏa mãn điều kiện:
A. Có tên giống nhau B. Có kiểu dữ liệu giống nhau
C. Có ít nhất một trường là khóa chính D. Cả A, B, C

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Liên kết giữa các bảng Tin học 12 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản