Bài tập trắc nghiệm về Nguồn gốc sự sống Sinh học 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 1 tài liệu

0
159
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm về Nguồn gốc sự sống Sinh học 12

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm về Nguồn gốc sự sống Sinh học 12

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Nguồn gốc sự sống nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng được sưu tầm và tổng hợp từ các nguồn tài liệu có giá trị. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm về Nguồn gốc sự sống Sinh học 12

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Nguồn gốc sự sống:

Câu 1: Theo quan niệm hiện đại, các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh sự sống trên Quả Đất lần lượt là
A. tiến hoá hoá học --> tiến hoá tiền sinh học --> tiến hoá sinh học.
B. tiến hoá hoá học --> tiến hoá sinh học --> tiến hoá tiền sinh học.
C. tiến hoá tiền sinh học --> tiến hoá hoá học --> tiến hoá sinh học.
D. tiến hoá sinh học --> tiến hoá hoá học --> tiến hoá tiền sinh học.
Câu 2: Phát biểu nào không đúng về sự kiện xảy ra trong giai đoạn tiến hoá hoá học?
A. Do tác dụng của các nguồn năng lượng tự nhiên mà từ các chất vô cơ hình thành nên những hợp chất hữu cơ đơn giản đến phức tạp như axit amin, nuclêôtit.
B. Có sự tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức hoá học.
C. Trong khí quyển nguyên thuỷ của trái đất chưa có hoặc có rất ít oxi.
D. Quá trình hình thành các chất hữu cơ bằng con đường hoá học mới chỉ là giả thuyết chưa được chứng minh bằng thực nghiệm.
Câu 3: Bằng chứng nào sau đây ủng hộ giả thuyết cho rằng vật chất di truyền xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất có thể là ARN?
A. ARN có kích thước nhỏ hơn ADN. B. ARN có nuclêôtit loại uraxin.
C. ARN có thể tự nhân đôi. D. ARN là hợp chất hữu cơ đa phân tử.
Câu 4: Trong cơ thể sống, axit nuclêic đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nào?
A. Sinh sản và di truyền. B. Nhân đôi NST và phân chia tế bào.
C. Tổng hợp và phân giải các chất. D. Nhận biết các vật thể lạ xâm nhập.
Câu 5: Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là
A. cacbohyđrat và lipit. B. prôtêin và cacbohyđrat.
C. prôtêin và axit nuclêic. D. axit nuclêic và cacbohyđrat.
Câu 6: Để kiểm tra giả thuyết của Oparin và Handan, năm 1953 Milơ đã tạo ra môi trường nhân tạo có thành phần hoá học giống khí quyển nguyên thuỷ của Trái Đất. Môi trường nhân tạo đó gồm:
A. CH4, CO2, H2 và hơi nước. B. CH4, NH3, H2 và hơi nướC.
C. N2, NH3, H2 và hơi nước. D. CH4, CO, H2 và hơi nước.
Câu 7: Từ thí nghiệm của Milơ, ta có thể rút ra được nhận định nào?
A. Cho tia tử ngoại chiếu qua một hỗn hợp hơi nước, cacbon – ôxit, mêtan, amôniac… người ta thu được một số loại axit amin.
B. Chất hữu cơ phức tạp được tổng hợp từ các chất đơn giản trong điều kiện của địa cầu nguyên thuỷ.
C. Cơ thể sống có tính phức tạp, đa dạng và đặc thù.
D. Các vật thể sống tồn tại trên quả đất là những hệ mở, cấu tạo bởi prôtêin và axit nuclêic đặc trưng.
Câu 8: Cơ sở phân tử của tiến hoá là
A. các đơn phân có thể kết hợp với nhau thành các phân tử đa phân.
B. quá trình trao đổi chất và sinh sản.
C. prôtêin có chức năng đa dạng.
D. quá trình tích luỹ và truyền đạt thông tin di truyền.
Câu 9: Ngày nay sự sống không còn được hình thành theo phương thức hoá học vì
1- Thiếu những điều kiện lịch sử cần thiết.
2- Nếu có chất hữu cơ được hình thành ngoài cơ thể sống thì lập tức sẽ bị các vi sinh vật phân huỷ.
3- Ngày nay trong thiên nhiên chất hữu cơ chỉ được tổng hợp theo phương thức sinh học trong cơ thể sống.
4- Ngày nay chất hữu cơ được tổng hợp nhờ năng lượng sinh học.
Tổ hợp các câu đúng là
A. 1, 2. B. 1, 3. C. 2, 3. D. 1, 4.
Câu 10: Trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, chất hữu cơ được hình thành chủ yếu bằng cách nào?
A. Được tổng hợp trong các tế bào. B. Nhờ nguồn năng lượng tự nhiên.
C. Quang tổng hợp hay hoá tổng hợp. D. Tổng hợp nhờ công nghệ sinh học.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Nguồn gốc sự sống. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản