Bài tập trắc nghiệm về Phiên mã và dịch mã Sinh học 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 5 tài liệu

0
245
lượt xem
6
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm về Phiên mã và dịch mã Sinh học 12

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm về Phiên mã và dịch mã Sinh học 12

Thư viện eLib trân trọng giới thiệu đến bạn BST Bài tập trắc nghiệm về Phiên mã và dịch mã, là một trong những BST đặc sắc của chúng tôi. ELib đã tổng hợp từ nhiều nguồn và biên tập có chọn lọc giúp quý thầy cô và các em tham khảo trong quá trình giảng dạy và học tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm về Phiên mã và dịch mã Sinh học 12

Hãy tham khảo đoạn trích trong BST Bài tập trắc nghiệm về Phiên mã và dịch mã dưới đây của chúng tôi.

Câu 1. Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit diễn ra tại đâu?
A. Nhân tế bào
B. Tế bào chất
C. mARN
D. Ribosome

Câu 2.Thực chất của quá trình dịch mã là:
A. Chuyển trình tự nuclêôtit thành trình tự axit amin trong Protêin
B. Tạo ra chuỗi ribônuclêôtít từ chuỗi nuclêôtít
C. Chuyển trình tự ribônuclêôtít thành trình tự nuclêôtít
D. Tạo ra phân tử Prôtêin có cấu trúc bậc cao

Câu 3. Polixôm là…
A. Một loại ribôxôm chỉ có ở sinh vật nhân sơ
B. Một loại ribôxôm chỉ có ở sinh vật nhân chuẩn
C. Một nhóm ribôxôm cùng hoạt động trên một phân tử mARN vào cùng 1 thời điểm
D. Một loại enzim có vai trò xúc tác quá trình sinh tông hợp prôtêin

Câu 4. Đặc điểm của prôtêin bậc 4 khác biệt với prôtêin các bậc còn lại là:
A. Cấu tạo từ 2 mạch pôlipeptit
B. Có các liên kết hiđrô
C. Cấu tạo từ 2 hay nhiều mạch pôlipeptit
D. Có các liên kết peptit giữa các đơn phân

Câu 5. Mỗi axit amin được cấu tạo bởi 3 thành phần nào sau đây:
A. Đường ribô, axit phôtphoric, bazơ nitric
B. Axit phôtphoric, nhóm amin, nhóm gốc
C. Đường đêôxiribô, axit phôtphoric, bazơ nitric
D. Nhóm amin, nhóm cacbôxyl, nhóm gốc

Câu 6. Hoạt động nào sau đây của gen cấu trúc được xem là chuẩn bị cho quá trình tổng hợp prôtêin
A. Dịch mã
B. Sao mã
C. Tự sao
D. Tự nhân đôi

Câu 7. Đặc điểm có trong cấu trúc của prôtêin mà không có trong cấu trúc của ADN và ARN là:
A. Trên mạch cấu tạo có các vòng xoắn
B. Có các liên kết peptit giữa các axit amin
C. Có tính đa dạng và tính đặc trưng
D. Có cấu tạo 1 mạch

Câu 8. Quá trình tổng hợp prôtêin được gọi là:
A. Tự sao
B. Giải mã
C. Khớp mã
D. Sao mã 

Chúng tôi mong rằng BST Bài tập trắc nghiệm về Phiên mã và dịch mã sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản