Bài tập trắc nghiệm về quá trình hình thành loài Sinh học 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 2 tài liệu

0
273
lượt xem
7
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm về quá trình hình thành loài Sinh học 12

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm về quá trình hình thành loài Sinh học 12

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về quá trình hình thành loài trên eLib.vn. Đây là bộ sưu tập các tư liệu có ích cho việc dạy và học của quý thầy cô và các em học sinh ở trường phổ thông. Bao gồm các tư liệu có giá trị được chúng tôi tổng hợp từ tài liệu giảng dạy của các thầy cô giáo từ nhiều trường trong cả nước. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ có ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm về quá trình hình thành loài Sinh học 12

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về quá trình hình thành loài:

Câu 1 Quá trình hình thành loài mới là một quá trình lịch sử cải biến thành phần......(H: kiểu hình, G: kiểu gen) của quần thể ban đầu theo hướng.......(F: phức tạp và đa dạng, N: thích nghi) tạo ra........(Hm: kiểu hình mới; Gm: kiểu gen mới), cách li.......(D: di truyền, S: sinh sản) với quần thể gốc:
A) H; F; Hm; D
B) G; N; Gm; D
C) G; N; Gm; S
D) H;F;Hm; S
Đáp Án C
Câu 2 Trong quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý, phát biểu nào dưới đây là không đúng:
A) Hình thành loài bằng con đường địa lý là phương thức có cả ở động vật và thực vật
B) Trong những điều kiện sống khác nhau, chọn lọc tự nhiên đã tích luỹ các đột biến và biến dị tổ hợp theo những hướng khác nhau dần dần tạo thành những nòi địa lý rồi thành loài mới
C) Điều kiện địa lý là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật
D) Khi loài mở rộng khu phân bố điều kiện khí hậu địa chất khác nhau ở những vùng lãnh thổ mới hoặc khu phân bố bị chia cắt do các vật cản địa lý sẽ làm cho các quần thể trong loài bị cách li nhau
Đáp Án C
Câu 3 Trong quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý, phát biểu nào dưới đây là không đúng:
A) Hình thành loài bằng con đường địa lý là phương thức xảy ra chủ yếu ở động vật
B) Cách li địa lý là nhân tố tạo điều kiện cho sự phân hoá trong loài
C) Điều kiện địa lý là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật
D) Điều kiện địa lí là nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi
Đáp Án A
Câu 4 Sự hình thành loài mới bằng con đường địa lý là phương thức có ở ..........( Đ: động vật; T: thực vật; ĐT: động vật và thực vật), sự cách li địa lý là nhân tố tạo điều kiện cho sự.........(P: phân hoá; B: phát sinh đột biến) trong loài. Điều kiện địa lý không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật mà là nhân tố.......(C: chọn lọc; L: tích luỹ) những kiểu gen thích nghi
A) ĐT;P;C
B) Đ; P; C
C) ĐT; B; L
D) T; P; L
Đáp Án A
Câu 5 Hình thành loài mới bằng con đường sinh thái là phương thức thường gặp ở những nhóm sinh vật:
A) Thực vật
B) Động thực vật bậc thấp
C) Thực vật và động vật ít di động xa
D) Thực vật và động vật ký sinh
Đáp Án B
Câu 6 Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hoá là phương thức thường được thấy phổ biến ở:
A) Thực vật
B) Động vật
C) Thực vật và động vật ít di động xa
D) Thực vật và động vật ký sinh
Đáp Án A
Câu 7 Thể song nhị bội là cơ thể có:
A) Tế bào mang bộ nhiễm sắc thể(NST)lưỡng bội 2n
B) Tế bào mang bộ NST tứ bội
C) Tế bào chứa hai bộ NST lưỡng bội của hai loài bố mẹ khác nhau
D) Tế bào chứa bộ NST lưỡng bội với một nửa bộ nhân từ loài bố và nửa kia nhận từ loài mẹ. Bố và mẹ thuộc 2 loài khác nhau
Đáp Án C
Câu 8 Trong cùng một khu địa lý, các.......(Q: quần thể; N: nòi) của loài được chọn lọc theo hướng thích nghi với những điều kiện..........( Đ: địa lí; S: sinh thái) khác nhau dẫn đến sự hình thành các nòi...........( Đ: địa lí; S: sinh thái) rồi đến loài mới
A) Q; S; S
B) Q; Đ; Đ
C) N; S; S
D) N; Đ; Đ
Đáp Án A
Câu 9 Yếu tố nào dưới đây sẽ thúc đẩy quá trình hình thành loài mới xảy ra nhanh hơn:
A) Có các biến động di truyền
B) Do lai xa và đa bội hoá
C) Do chọn lọc tự nhiên tích luỹ nhiều đột biến nhỏ
D) A và B đúng
Đáp Án -D
Câu 10 Cơ sở di truyền học của quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hoá là:
A) Tế bào của cơ thể lai khác loài chứa bộ nhiễm sắc thể(NST) của 2 loài bố mẹ nên cách li sinh sản với 2 loài bố mẹ
B) Sự tứ bội hoá ở cơ thể lai xa sẽ làm cho tế bào sinh dục của nó giảm phân bình thường giúp cơ thể lai xa có khả năng sinh sản hữu tính
C) Cơ thể lai xa thực hiện việc duy trì và phát triển nòi giống bằng hình thức sinh sản sinh dưỡng
D) Đa bội hoá làm tăng số lượng và hoạt động của vật liệudi truyền ở cơ thể lai dẫn đến những thay đổi lớn về kiểu gen và kiểu hình
Đáp Án B

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về quá trình hình thành loài. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản