Bài tập trắc nghiệm về Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã Sinh học 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 1 tài liệu

0
84
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm về Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã Sinh học 12

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm về Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã Sinh học 12

Đến với bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã Sinh học 12, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học trong trường phổ thông. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được sưu tầm và chọn lọc từ những nguồn tài liệu có giá trị. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm về Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã Sinh học 12

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã Sinh học 12 dưới đây:

Câu 1: Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã cho biết:
A. mức độ gần gũi giữa các cá thể trong quần xã.
B. con đường trao đổi vật chất và năng lượng trong quần xã.
C. nguồn thức ăn của các sinh vật tiêu thụ.
D. mức độ tiêu thụ chất hữu cơ của các sinh vật.
Câu 2: Nguyên nhân dẫn tới phân ly ổ sinh thái của các loài trong quần xã là:
A. mỗi loài ăn một loại thức ăn khác nhau.
B. mỗi loài kiếm ăn ở vị trí khác nhau.
C. mỗi loài kiếm ăn vào một thời gian khac nhau trong ngày.
D. cạnh tranh khác loài.
Câu 3: Có một loài kiến tha lá về tổ trồng nấm, kiến và nấm có mối quan hệ:
A. cộng sinh B. trung tính C. Hội sinh D. ức chế- cảm nhiễm
Câu 4: Trong mùa sinh sản, tu hú thường hay hất trứng chim chủ để đẻ thế trứng của mình vào đó. Vậy tu hú và chim chủ có mối quan hệ:
A. cạnh tranh (về nơi đẻ) B. hợp tác (tạm thời trong mùa sinh sản)
C. hội sinh D. ức chế – cảm nhiễm.
Câu 5: Trong một hồ tương đối giàu đinh dưỡng đang trong trạng thái cân bằng, người ta thả vào đó một số loài cá ăn động vật nổi để tăng sản phẩm thu hoạch, nhưng hồ lại trở nên phì dưỡng, gây hậu quả ngược lại. Nguyên nhân chủ yếu do
A. cá thải thêm phân vào nước gây ô nhiễm
B. cá làm đục nước hồ, cản trở quá trình quang hợp của tảo.
C. cá khai thác quá mức động vật nổi.
D. cá gây xáo động nước hồ, ức chế sự sinh trưởng và phát triển của tảo.
Câu 6: Hai loài ếch sống trong cùng một hồ nước, số lượng của loài A giảm chút ít, còn số lượng của loài B giảm đi rất mạnh. Điều đó chứng minh cho mối quan hệ
A. hội sinh B. con mồi – vật dữ C. ức chế – cảm nhiễm D. cạnh tranh
Câu 7: Đặc trưng nào sau đây có ở quần xã mà không có ở quần thể?
A. Tỷ lệ nhóm tuổi B. Tỷ lệ tử vong C. Tỷ lệ đực cái D. Độ đa dạng
Câu 8: Loài nào sau đây có thể cộng sinh với nấm và hình thành địa y?
A. Hải quỳ B. Vi khuẩn lam C. Rêu D. Tôm

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã Sinh học 12 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt!
Đồng bộ tài khoản