Bài tập trắc nghiệm về Quy luật phân li (Quy luận Menden) Sinh học 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 1 tài liệu

0
196
lượt xem
7
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm về Quy luật phân li (Quy luận Menden) Sinh học 12

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm về Quy luật phân li (Quy luận Menden) Sinh học 12

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Quy luật phân li (Quy luận Menden) trên eLib.vn. Đây là bộ sưu tập được chúng tôi chọn lọc và tổng hợp nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh tiện theo dõi. Hi vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh trong việc nâng cao hiệu quả dạy và học môn Sinh học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm về Quy luật phân li (Quy luận Menden) Sinh học 12

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Bài tập trắc nghiệm về Quy luật phân li (Quy luận Menden) được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Câu 1. Khi đem lai các cá thể thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản. Menđen đã phát hiện được điều gì ở thế hệ con lai?
A. Chỉ biểu hiện 1 trong 2 kiểu hình của bố hoặc mẹ.
B. Luôn luôn biểu hiện kiểu hình giống mẹ.
C. Luôn luôn biểu hiện kiểu hình giống bố.
D. Biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ.

Câu 2. Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là:
A. Sự phân li ngẫu nhiên của cặp NST tương đồng trong giảm phân và tổ hợp tự do trong thụ tinh.
B. Sự phân li của cặp NST tương đồng trong nguyên phân và tổ hợp tự do trong thụ tinh.
C. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo của cặp NST đồng dạng.
D. Cơ chế nhân đôi trong kì trung gian và sự tổ hợp trong thụ tinh.

Câu 3. Điểm giống nhau và khác nhau cơ bản ở đời F1 và F2 trong lai một cặp tính trạng trường hợp trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn là:
A. Giống nhau về tỉ lệ phân li kiểu gen và tỉ lệ phân li kiểu hình.
B. Giống nhau về tỉ lệ kiểu hình ở F1, khác về tỉ lệ phân li kiểu gen.
C. Giống nhau về tỉ lệ phân li kiểu gen, khác nhau về tỉ lệ phân li kiểu hình.
D. Giống nhau về tỉ lệ phân li kiểu gen ở F2 nhưng khác về tỉ lệ phân li kiểu hình.

Câu 4. Bản chất quy luật phân li của Menđen là :
A. Sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.
B. Sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 3 : 1.
C. Sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 :1.
D. Sự phân li đồng đều của các alen về các giao tử trong quá trình giảm phân.

Câu 5. Để biết chính xác KG của một cá thể có KH trội, người ta thường sử dụng phép lai nào ?
A. Lai thuận nghịch. B. Lai phân tích.
C. Tự thụ phấn. D. Lai phân tính.

Câu 6. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ 100% kiểu hình lặn?
A. Bố:AA x Mẹ:aa B. Bố: aa x Mẹ: AA
C. Bố: aa x Mẹ: aa D. Bố: AA x Mẹ: AA

Câu 7. Kết quả thực nghiệm tỉ lệ 1 : 2 : 1 về KG luôn đi đôi với tỉ lệ 3 : 1 về KH khẳng định điều nào trong giả thuyết của Menđen là đúng ?
A. Thể đồng hợp cho 1 loại giao tử, thể dị hợp cho 2 loại giao tử với tỉ lệ 1: 1.
B. Mỗi cá thể đời F1 cho 1 loại giao tử mang gen khác nhau.
C. Mỗi cá thể đời P cho 1 loại giao tử mang gen khác nhau.
D. Cơ thể lai F1 cho 2 loại giao tử khác nhau với tỉ lệ 3 : 1.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Bài tập trắc nghiệm về Quy luật phân li (Quy luận Menden)!
Đồng bộ tài khoản