Bài tập trắc nghiệm về sóng điện từ

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 5 tài liệu

0
399
lượt xem
7
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm về sóng điện từ

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm về sóng điện từ

Ngày nay việc tìm kiếm tư liệu đã trở nên dễ dàng hơn với thư viện eLib. Vì tất cả BST trên eLib điều miễn phí 100%. Chúng tôi đã sưu tầm từ những nguồn tư liệu chất lượng, sau đó biên tập lại thành BST Bài tập trắc nghiệm về sóng điện từ đặc sắc.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm về sóng điện từ

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Bài tập trắc nghiệm về sóng điện từ của thư viện eLib dưới đây:
 

Câu 1: Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.106 Hz, vận tốc ánh sáng truyền trong chân không c = 3.108 m/s. Sóng điện từ do mạch phát ra có bước sóng là
A. 6m B. 0,6m C. 60m D. 600m
Câu 2: Vận tốc truyền sóng điện từ trong chân không c = 3.108 m/s, tần số của sóng có bước sóng 30m là
A. 6.108 Hz B. 3.108Hz C. 9.109Hz D. 107 Hz
Câu 3: Mạch dao động dùng để chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C0 và cuộn cảm có độ tự cảm L. Máy này thu được sóng điện từ có bước sóng 20m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 60m, phải mắc song song với tụ điện có điện dung
A. C = C0 B. C=2C0 C. C = 4C0 D. C= 8C0
Câu 4: Một máy phát sóng cực ngắn có bước sóng 10/3 m vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Sóng cực ngắn có tần số bằng
A. 90 MHz B. 60MHz C. 100MHz D. 80MHz
Câu 5: Sóng FM của đài tiếng nói TP Hồ Chí Minh có tần số f = 100 MHz. Bước sóng là
A. 3m. B. 4m. C. 5m. D. 10m.
Câu 6: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện có cuộn cảm L = 25 F. Để thu được sóng vô tuyến có bước sóng 100m thì điện dung của tụ điện phải có giá trị là
A. 112,6pF. B. 1,126nF. C. 1126.10-10F. D. 1,126pF.
Câu 7: Cho mạch dao động gồm cuộn cảm có L = 8 H. Để bắt được sóng điện từ có tần số 10 MHz thì điện dung của tụ nhận giá trị bằng
A. 3,125 H. B. 31,25pF. C. 31,25 F. D. 3,125pF.
Câu 8: Mạch dao động của máy thu vô tuyến gồm một tụ điện có điện dung C = 285pF và một cuộn dây thuần cảm có L = 2 H. Máy có thể bắt được sóng vô tuyến có bước sóng bằng
A. 45m. B. 30m. C. 20m. D. 15m.
Câu 9: Một máy thu vô tuyến điện có cuộn cảm L = 6 H, tụ điện có điện dung C = 10pF, máy thu có thể bắt được sóng điện từ truyền đến có tần số là
A. 20,6 kHz. B. 20,6 MHz. C. 20,6 Hz. D. 20,6 GHz.
Câu 10: Máy phát dao động điều hoà cao tần có thể phát ra dao động điện từ có tần số nằm trong khoảng từ f1 = 5 MHz đến f2 = 20 MHz. Dải sóng điện từ mà máy phát ra có bước sóng nằm trong khoảng nào ?
A. Từ 5m đến 15m. B. Từ 10m đến 30m.
C. Từ 15m đến 60m. D. Từ 10m đến 100m.

Hy vọng rằng BST Bài tập trắc nghiệm về sóng điện từ sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
 

Đồng bộ tài khoản