Bài tập trắc nghiệm về Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái Sinh học 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 1 tài liệu

0
109
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm về Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái Sinh học 12

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm về Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái Sinh học 12

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để học tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái Sinh học 12. Bao gồm các tài liệu hay, chất lượng giúp các em nắm được những kiến thức cần thiết trong chương học. Đồng thời, giúp thầy cô giáo có thêm tư liệu để giảng dạy giúp các em học sinh tiếp thu tốt hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm về Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái Sinh học 12

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập trắc nghiệm về Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái Sinh học 12:

Câu 1: Trong chuỗi thức ăn, mỗi loài sinh vật là một mắt xích. Nhận xét nào sau đây là đúng về mối quan hệ giữa một mắt xích với mắt xích đứng trước và mắt xích đứng sau trong chuỗi thức ăn?
A. Là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước và mắt xích phía sau trong chuỗi thức ăn.
B. Là sinh vật tiêu thụ bậc 1
C. Là sinh vật tiêu thụ bậc 2
D. Vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa là sinh vật bị mắt xích ở phía sau tiêu thụ.
Câu 2: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái được thực hiện.
A. trong phạm vi quần xã sinh vật
B. trong phạm vi quần thể sinh vật
C. giữa quần xã sinh vật với sinh cảnh của nó
D. cả A và C
Câu 3: Cho chuỗi thức ăn sau:
Tảo lục đơn bào →Tôm → Cá rô → Chim bói cá
Chuỗi thức ăn trên được mở đầu bằng
A. Sinh vật dị dưỡng B. Sinh vật tự dưỡng
C. Sinh vật phân giải chất hữu cơ D. Sinh vật hóa tự dưỡng
Câu 4: Cho chuỗi thức ăn sau:
Cây lúa → Sâu đục thân →… (1)… → Vi sinh vật
(1) ở đây có thể là
A. rệp cây B. bọ rùa
C. trùng roi D. ong mắt đỏ
Đáp án:
1.D 2.D 3.B 4.D

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm về Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái Sinh học 12. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản