Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 Conversation

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
547
lượt xem
56
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 Conversation

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 Conversation

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 Conversation nhằm giúp cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tiếng Anh10 tự luận trong Unit 10 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tiếng Anh 10 tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 Conversation

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 Conversation:

 

Bài tập tự luận Unit 10 Conversation Tiếng Anh lớp 10

I/ Supply the correct form of the word in brackets:
1/ Are you confident that enough people will attend the event?
2/ England played awfully throughout the game.
3/ The mixture of flour, water and yeast is then left in a warm place for four hours.
4/ I think the sensible thing to do is phone before you go and ask for directions.
5/ I've got this strange feeling in my stomach.
6/ The erosion of profits was due to careless management.
7/ Unusually high winds left a trail of destruction over southern Britain.
8/ Her competence as a teacher is unquestionable.
9/ She's at that age where she's starting to get interested in boys.
10/ Older people tend to be quite conservative and a bit suspicious of any supposed advances.

II/ Change the sentences below into passive voice:
1/ The cat ate a fish.
2/ Children look after their old grandparents.
3/ I saw a nice girl at the party last night.
4/ Do you like toys?
5/ We drink milk every morning.
6/ She’s cleaning the floor now.
7/ She will solve the problem soon.
8/ We’re doing our homework at the moment.
9/ Were you learning your lesson at 7 pm last night?
10/ They’ve just finished their work.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 Conversation. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản