Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 Natural Parks

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
434
lượt xem
49
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 Natural Parks

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 Natural Parks

Bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 Natural Parks sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 14 Tiếng Anh 10 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Bộ sưu tập này sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập môn Tiếng Anh. Các tài liệu về chủ đề này được chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn và tổng hợp thành bộ sưu tập giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh dễ dàng tìm kiếm. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 Natural Parks

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 Natural Parks dưới đây:

 

Bài tập tự luận Unit 11 Natural Parks Tiếng Anh lớp 10 

Rewrite the following sentences using conditional sentences:
1. You didn’t have breakfast, that’s why you are hungry now.
If ………………………………………………………………………….
2. I didn’t know that he had to get up early, so I didn’t wake him.
If ……………………………………………………………………………
3. I stayed up late last night and I was so tired.
If …………………………………………………………………………….
4. He wasn’t able to answer the questions, so he failed the exam.
If ………………………………………………………………………………
5. Because he didn’t hurry, he missed the train.
If ………………………………………………………………………………
6. We got lost because we didn’t have a map.
If ………………………………………………………………………………….
7. Because it rained, we didn’t go.
If ……………………………………………………………………………….
8. The train driver drove carelessly, so the accident happened.
If ………………………………………………………………………………….
9. John got a bad cough because he started smoking cigarettes.
If …………………………………………………………………………………
10. My brother didn’t give me the car keys, so I couldn’t pick him up at the station.
If…………………………………………………………………………………

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 Natural Parks. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản