Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 12 Music

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
1.074
lượt xem
131
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 12 Music

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 12 Music

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 12 Music. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 12 Tiếng Anh 10 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 12 Music

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 12 Music:

 

Bài tập tự luận Unit 12 Music Tiếng Anh lớp 10

Complete these sentences with the appropriate form of the words in parentheses.
1. World Cup, the ________________ football tournament is held every four years. (nation)
2. Football is considered the most _______________ sporting event in the world. (popularity)
3. There are 22 ______________________________ in each football team. (play)
4. Long was selected to play in the __________________ football team last week. (profession)
5. The World Cup is followed with great _________________ around the globe. (interesting)
6. He was in _________________ with ten others, so he did well to win the race. (compete)
7. Manchester players have been trying to score another goal but their efforts are____________. (succeed)
8. All competitors take part in the Olympic Games in the spirit of______________. (sportsman)
9. My brother is fond of doing ____________________________ research. (science)
10. She hits the ball with great ____________________________. (accurate)

Write the sound for the underlined letters in the following words.
1. cup …….. 8. kick …….. 15. record ……..
2. city …….. 9. goal …….. 16. world ……..
3. victory …….. 10. gene …….. 17. tournament ……..
4. cancer …….. 11. champion …….. 18. founded ……..
5. region …….. 12. character …….. 19. defeat ……..
6. governing …….. 13. runner …….. 20. great ……..
7. knock …….. 14. stadium ……..

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 12 Music. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản