Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 13 Films And Cinema

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
1.385
lượt xem
168
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 13 Films And Cinema

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 13 Films And Cinema

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 13 Films And Cinema. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 13 Tiếng Anh 10 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 13 Films And Cinema

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 13 Films And Cinema:

 

Bài tập tự luận Unit 13 Films And Cinema Tiếng Anh lớp 10

I/ Supply the correct form of the word in brackets:
1/ We are concerned with the physical and (psychology) _______ well-being of our employees.
2/ I'm trying to be more (adventure) _______ with my cooking.
3/ My most (embarrass) _______ moment was trying to introduce a woman whose name I couldn't remember.
4/ The prime minister denied that the new visa requirements were part of a (hide) _______ agenda to reduce immigration.
5/ We spent a (luxury) _______ weekend at a country hotel.
6/ (Tragic) _______, the side-effects of the drug were not discovered until many people had been seriously damaged by it.
7/ There is possibly less chance of another World War while the last one is within (live) _______ memory.
8/ Please give (generous) _______ to Children in Need.
9/ Paul's always very (smart) _______ dressed.
10/ The (discover) _______ of a body in the undergrowth started a murder enquiry.

II/ Fill in each gap with the most suitable preposition:
1/ They work _______ the night and sleep _______ day.
2/ They live _______ that old farmhouse _______ the hill.
3/ I've been _______ this job _______ thirty years, and I've picked _______ a good deal _______ expertise _______ the way.
4/ The improvement has been _______ the board, _______ all divisions either increasing profits _______ reducing losses.
5/ Her name comes _______ mine _______ the list.
6/ _______ AD 79 the city _______ Pompei was buried _______ a layer _______ ash seven metres deep.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 Unit 13 Films And Cinema. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản