Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 11 Sources Of Energy

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
525
lượt xem
40
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 11 Sources Of Energy

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 11 Sources Of Energy

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 11 Sources Of Energy trên eLib.vn. Đây là bộ sưu tập tài liệu được chúng tôi chọn lọc và tổng hợp nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh tiện theo dõi. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 11 Tiếng Anh 11 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Hi vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh trong việc nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 11 Sources Of Energy

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 11 Sources Of Energy dưới đây:

Bài tập tự luận Unit 11 Sources Of Energy Tiếng Anh lớp 11

I. Complete each sentence with the correct form of the word in brackets.
1. Remember to turn off all the lights before you leave to save........................ (electric)
2. Scientist are searching for........................ fuels, such as the energy of the sun.(alternate)
3. People should conserve....................resources because once used up, it can never be replaced. (nature)
4.........................energy is not only plentiful and infinite but also clean and safe. (sun)
5. Farmers add........................ to their land to make it productive. (fertilize)
6. Vehicles are one of the........................causes of air pollution in big cities. (majority)
7. An important part of conservation is........................of waste. (prevent)
8. Many people think that the world's resources will never be........................ up. (use)

II. Reduce the relative clauses to participial phrases.
1. I don't like people who arrive late.
2. I live in a house which was built a century ago.
3. The people who work here are very interesting.
4. The handkerchief which was embroidered by my sister was really beautiful.
5. Do you want to meet the man who taught me how to drive?
6. The cake which was made by my mother was very delicious.
7. This morning I received a letter which upset me a lot.
8. The composition which was written by Jane was really interesting.

Hãy xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 11 Sources Of Energy. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.

Đồng bộ tài khoản