Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 12 The Asian Games

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
853
lượt xem
74
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 12 The Asian Games

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 12 The Asian Games

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 12 The Asian Games nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 2 Tiếng Anh 11 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 12 The Asian Games

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 12 The Asian Games dưới đây:

Bài tập tự luận Unit 12 The Asian Games Tiếng Anh lớp 11

I. Rewrite the sentences using the structure “It is / was …. that ….” to emphasize the italicized part of each sentence:
1. Collecting butterflies is her favorite hobby. 
2. I like collecting books on fiction. 
3. Jack prefers pop music. 
4. The quiz shows on TV attract me most. 
5. Jim has a large collection of CDs. 
6. I’d like to visit HaNoi this year. 
7. Santa Claus brings toys to children on Christmas Eve. 
8. They prefer to go hiking in the mountains. 
9. We visited our relatives last summer. 
10. His friend enjoys gathering foreign stamps. 
11. He only came back to take over the business after his father had passed away. 
12. The man gave her the book. 
13. The neighbor told them about it. 
14. My friend came to see me late last night. 
15. That boy scored the goal for his team. 
16. The dog grabbed at the piece of meat and ran away. 
17. The strong wind blew the roof off. 
18. The woman answered the man rudely. (huyeån sang daïng chuû ñoäng vaø bò ñoäng cuûa caâu cheû )
19. The boy played ping pong the whole afternoon. 
20. The girl gave the boy a special gilf on his birthday. 
21. The police arrested the man at the railway station. 
22. He borrowed the money from Lan. 

Vui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 12 The Asian Games. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.

Đồng bộ tài khoản