Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 13 Hobbies

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
814
lượt xem
111
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 13 Hobbies

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 13 Hobbies

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 13 Hobbies. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 3 Tiếng Anh 11 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 13 Hobbies

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BSTBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 13 Hobbies:

Bài tập tự luận Unit 13 Hobbies Tiếng Anh lớp 11

I. Give the correct form of the words in brackets.
1. The Asian Games are held for the purpose of developing intercultural __________ (know) and ____________ (friend).
2. In this event, young people from all over Asia gather together to __________. (competition)
3. New sports and _____________ sports have been introduced and added to the Games. (tradition)
4. The Vietnamese ______________ took part in the 14th Asian Games with great enthusiasm. (participate)
5. The six sports events were basketball, ___________, football, aquatic sports, athletics and weightlifting. (cycle)
6. He is a man of great _________. (strong)
7. He left for a ___________ of reasons. (various)
8. The aim of the conference is to promote international __________ (friend)
9. The ____________ in the Asian Games come from all over Asia. (participate)
10. The news is almost certainly true although it’s not yet __________. (officially)
11. You have to be highly _____________ to do well is sport nowadays. (compete)
12. He has the ability to generate _______________ in others. (enthusiast)
13. ________________ is Europe’s second most popular sport. (cycle)
14. We all need ____________ in our diet. (various)
15. The government always encourages the ______________ of small businesses. (develop)

II. Read the information and complete each sentence.
1. A friend of mine helped me to get a job. His father is the manager of a company.
A friend of mine ____________________________________________________.
2. I couldn't remember the number of my own car. This made the police suspicious.
I _________________________________________________________________.
3. I went to see my nephew Jimmy. I used to look after him when he was small.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 13 Hobbies. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
 

Đồng bộ tài khoản