Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 14 Recreation

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
330
lượt xem
34
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 14 Recreation

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 14 Recreation

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 14 Recreation nhằm hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 14 Tiếng Anh 11 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 14 Recreation

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 14 Recreation:

Bài tập tự luận Unit 14 Recreation Tiếng Anh lớp 11 

I. Complete the sentences with the appropriate forms of the words in parentheses.
1. Can you play any.......................instruments? (music)
2. The new law should produce a significant....................... in working conditions. (improve)
3. Jogging is the most.......................form of exercise among the under-40s. (popularity)
4. Her leisure activities include tennis and........................ (paint)
5. She's the most....................... young woman I've ever known. (sophisticate)
6. I can recommend him without........................ (qualify)
7. They share the housework.......................between them. (equal)
8. Among her ....................... activities are chess and gardening. (recreation)

II. Combine each pair of sentences into one, using the conjunctions in brackets
1. Jane owns a shop. She owns a restaurant. (both ... and)
2. Helen likes cats. Mary likes cats. (both ... and)
3. She's at the office. She's at the airport. (either ... or)
4. Paul's at home. Paul's at the gym. (either ... or)
5. Chris didn't have time to take a holiday. Sheila didn't have time to take a holiday. (neither... nor)
6. David doesn't play tennis. David doesn't play table-tennis. (neither ….nor)
7. Nam's handsome. Nam's intelligent. (not only ... but also)
8. Mai plays the guitar well. Mai dances beautifully. (not only ... but also)

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 14 Recreation. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.

Đồng bộ tài khoản