Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 15 Space Conquest

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
774
lượt xem
66
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 15 Space Conquest

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 15 Space Conquest

Bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 15 Space Conquest sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hữu dụng nhất. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 15 Tiếng Anh 11 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 15 Space Conquest

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 15 Space Conquest:

Bài tập tự luận Unit 15 Space Conquest Tiếng Anh lớp 11

I. Complete each sentence with a suitable word in column A of Exercise I. Make any changes in the form of the words if necessary.
1. One problem of young people today is their lack of...................
2. The USA has successfully put a satellite into.........................
3. Astronauts orbiting the earth in space capsules are...........................
4. The................... of our solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune
and Pluto.
5. Yuri Gagarin was the first...................... to fly into space.
6. The Normans..................England in 1066.
7. China..................its first manned spacecraft "Shenzhou 5" on October 15 in 2003.
8. I wish you luck in your new business...........................

II. Make a new sentence with a tag question which has the same meaning as the first sentence, beginning as shown. Make any necessary changes.
1. I'm sure that Paul doesn't like football.
Paul.................................................................................................................?
2. I'm checking that you've got a sister.
You.................................................................................................................?
3. I don't think that you've done your homework!
You.................................................................................................................?

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 15 Space Conquest. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib. 
 

Đồng bộ tài khoản