Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 16 The Wonder Of The World

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
1.177
lượt xem
96
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 16 The Wonder Of The World

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 16 The Wonder Of The World

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 16 The Wonder Of The World nhằm giúp cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 6 Tiếng Anh 11 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 16 The Wonder Of The World

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 16 The Wonder Of The World dưới đây:

Bài tập tự luận Unit 16 The Wonder Of The World Tiếng Anh lớp 11

I. Complete the sentences with the appropriate forms of the words in parentheses.
1. The Great Pyramid of Giza is one of the seven .......................of the ancient world. (wonderful)
2. The tourists lost all their...................... in the hotel fire. (belong)
3. The structure consisted of....................... 2 million blocks of stone. (approximate)
4. He was very ......................., and wouldn't tell me what he was up to. (mystery)
5. Cremation is more common than....................... in some countries. (bury)
6. He sets standards that are unlikely to be........................ (surpass)
7. The village has become terribly........................ (tourist)
8. I'll meet you at the main.......................to the theatre. (enter)

II. Write each sentence, beginning as shown. Use the underlined word in your sentence.
1. It is expected that the strike will end soon.
The strike..............................................................................................................
2. It is thought that the prisoner escaped by climbing over a wall.
The prisoner.........................................................................................................
3. It is reported that many people are homeless after the floods.
Many people.......................................................................................................
4. It is said that the man robbed the store of $3,000 in cash.
The man.................................................................................................................

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 16 The Wonder Of The World. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 

Đồng bộ tài khoản