Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 Personal Exeperiences

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
697
lượt xem
58
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 Personal Exeperiences

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 Personal Exeperiences

Thư viện eLib trân trọng giới thiệu đến bạn BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 Personal Exeperiences, là một trong những BST đặc sắc của chúng tôi. ELib đã tổng hợp từ nhiều nguồn và biên tập có chọn lọc giúp quý thầy cô và các em tham khảo trong quá trình giảng dạy và học tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 Personal Exeperiences

Hãy tham khảo đoạn trích trong BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 Personal Exeperiences dưới đây của chúng tôi.

I. Chia động từ trong ngoặc với quá khứ đơn (Past simple) hoặc hiện tại hoàn thành (Present perfect).
1. I (just / finish) _______ my homework. I'm going to watch TV.
2. Mary (already / write) ______ five letters. She's going to send one of them.
3. Tom (move) _______ to this town in 1994. He likes this city very much.
4. My friend (be) ______ in Canada two years ago. Now she is living in Australia.
5. I (not / be) _______ to Japan so far. I hear that it's a beautiful country.
6. I (already / travel) _______ to London a couple of times. London is an exciting city.
7. Last week, Mary and Paul (go) ______ to the cinema.
8. I can't take any pictures because I (not / buy) _______ a new film yet.
9. (they / spend) _______ their holiday in New Zealand last summer?
10. (you / ever / see) ______ a grey whale?

II. Chia động từ trong ngoặc với quá khứ đơn (Past simple) hoặc quá khứ hoàn thành (Past perfect).
1. They (spend) ______ their honeymoon in Paris, where they (meet) _______ two years before.
2. When Alice (do) ________ shopping, she (pick) _______ her children up from school.
3. He (show) _______ us the place where he (hurt) ________ his leg.
4. I (look) ________ at the photoes that he (send) ______.
5. Yesterday I (read) ________ an interesting article which my teacher (recommend) _________ to me.
6. Andy (win) _______ the match although he (not / play) _______ squash before.
7. When I (leave) _______ the house, I (not / have) _______ breakfast yet.
8. Jim (crash) ______ into another car because he (not / realize) _______ the red traffic light.

Chúng tôi mong rằng BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 Personal Exeperiences sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Đồng bộ tài khoản