Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 Illiteracy

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
192
lượt xem
21
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 Illiteracy

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 Illiteracy

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 Illiteracy trên eLib.vn. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 5 Tiếng Anh 11 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 Illiteracy

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 Illiteracy:

 

Bài tập tự luận Unit 5 Illiteracy Tiếng Anh lớp 11

I. Write the following sentences in Reported Speech.
1) “You had better go to the doctor”.
 He urged me................................................................................................
2) “You’ve got to lend me some money!”
 He begged me.............................................................................................
3) “Give me your homework.”
 The teacher told us......................................................................................
4) “Please, don’t smoke in my car.”
 He asked us..................................................................................................
5 “I’ll buy you an ice-cream.”
 My Dad promised........................................................................................
6) “ould you like to have a drink with me?”
 He invited me..............................................................................................
7) “You should give up smoking.”
 The doctor advised me...............................................................................
8) “Don’t shoot.”
 The General ordered us.............................................................................

II.Arrange these words or groups of words in the correct order.
1) Jerry/ that/ to lend/ asked/ days/ before/ two/ pen/ John/ him
.......................................................................................................................
2) to return/ John/ to/ next/ it/ day/ promised/ her/ the
.......................................................................................................................
3) I/Saturday/ Pam/ on/ to/ the/ invited/ cinema/ to go
.......................................................................................................................

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 Illiteracy. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản