Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 8 Celebrations

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
602
lượt xem
65
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 8 Celebrations

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 8 Celebrations

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 8 Celebrations. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 8 Tiếng Anh 11 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 8 Celebrations

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 8 Celebrations:

Bài tập tự luận Unit 8 Celebrations Tiếng Anh lớp 11

I. Complete the sentences with the appropriate forms of the words in parentheses
1. Regular exercise is just as..................................as eating the right type of food. (importance)
2. Tet remarks the..................................of spring and the start of the New Year. (begin)
3. They are busy..................................the room. (decorate)
4. What are your country's..................................foods? (speciality)
5. What forms of..................................do you take part in on Tet vacations? (entertain)
6. Children often receive "..........money" inside red envelopes on the first days of Lunar New Year. (luck)
7. Streets are decorated with.................................. lights and red banners. (colour)
8. Her eyes were wide with..................................when she heard the news. (excite)

II. Use the given words to make meaningful sentences.
1. New Year's Eve / most people / Britain / stay up / midnight.
2. They / often go to parties / gather / public places / see / New Year".
3. At 12 o'clock / they / wish /Happy New Year / sing Auld Lang Syne.
4. After midnight / people visit / friends / neighbours/
5. Traditional / they / take / piece / coal / a gift.
6. Of course / not everyone / go out.
7. Lot / people / stay at home / watch / celebration / TV.
8. New Year's Day / people make New Year resolutions / they usually / forget / after a few days.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 8 Celebrations. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
 

Đồng bộ tài khoản