Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 Women In Society

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
479
lượt xem
31
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 Women In Society

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 Women In Society

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 Women In Society. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 15 Tiếng Anh 12 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 Women In Society

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 Women In Society:

 

Bài tập tự luận Unit 15 Women In Society Tiếng Anh lớp 12

I. Join each of the following pairs of sentences using the linking words:

1. We enjoyed the holiday. It rained a lot (However, but, although)

2. We didn’t enjoy our holiday. The weather was bad (so, because)

3. We study hard. We can pass the final examination (so that)

4. You can’t speak to Tim. He’s sleeping (so, because)

5. I told the absolute truth. No one would believe me (but, athough, however)

6. Simon couldn’t come to the meeting. He was busy (therefore)

7. He has no ticket. He can’t get into the cinema (since)

8. I’m learning French. I like learning French (and)

9. He stayed at home. It rained hard (as)

10. He continued to run. He felt very tired (even though)

11. Nam will pass the exam. He studies hard (if)

12. I had forgot locking the door. I drove to the office this morning (when)

13. She is in London. She is in Berlin, too. (either … or).

14. He wasn’t an idler. He wasn’t a gambler (neither … or).

15. He isn’t likely to be present at the meeting. I’m not either (neithor … nor)

16. The computer can gather facts. It can store them (not only … but also)

17. This prize will mean an honour for him. It will mean an honour for us (not only … but also)

18. He worked hard. He passed all his exams (so, because)

19. Tom didn’t come to the party. Ann didn’t come to the party (Neither … nor)

20. The house is large. It is also clean (both … and)

21. The lesson was long. It was difficult, too (not only … but also)

22. Jean can type. She can speak English, too (either … or)

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 Women In Society. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản