Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 3 Way of Socialising

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
649
lượt xem
72
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 3 Way of Socialising

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 3 Way of Socialising

Bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 3 Way of Socialising sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh các tài liệu hay, chất lượng phục vụ việc dạy và học môn Tiếng Anh. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 3 Tiếng Anh 12 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 3 Way of Socialising

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 3 Way of Socialising:

 

Bài tập tự luận Unit 3 Way of Socialising Tiếng Anh lớp 12

I. Matching:
1. to attract a. off the plane 1……………………………………………
2. to raise b. at the picture 2……………………………………………
3. to get c. goodbye 3……………………………………………
4. to nod d. your attention 4……………………………………………
5. to clap e. your hands 5……………………………………………
6. to approach f. assistance 6……………………………………………
7. to point g. slightly 7……………………………………………
8. to read h. a person 8……………………………………………
9. to say i. a sentence 9……………………………………………
10. to need j. your hand 10……………………………………………

II. Antonym:
1. nod a. quiet 1……………………………………………
2. polite b. board 2……………………………………………
3. simple c. rude 3……………………………………………
4. common d. complex 4……………………………………………
5. noisy e. drop 5……………………………………………
6. get off f. considerably 6……………………………………………
7. near g. shake 7……………………………………………
8. raise h. rare 8……………………………………………
9. appropriate i. far 9……………………………………………
10. slightly j. inappropriat 10……………………………………………

III. Making compound:
1. fare a. verbal 1.………………………………………………
2. marketing b. port 2………………………………………………
3. good c. getter 3………………………………………………
4. week d. bye 4………………………………………………
5. air e. speaking 5………………………………………………
6. school f. well 6………………………………………………
7. attention g. end 7………………………………………………
8. public h. manager 8………………………………………………
9. modern i. yard 9………………………………………………
10. non j. looking 10………………………………………………

IV. Use a verb that can be collocated with the four words or phrases:
1. a…………….. one’s attention, a boy, one’s eyes
2. r…………….. the salary, hand, pet
3. w ……………... hands, the flag, the driver
4. p ……………. a remark, at the boy, to the picture
5. m …………….. a choice, dinner, a mistake
6. h ………….…. a party, lunch, a look
7. a ………….…. someone, a city, a house
8. c ………….…. one’s attention, one’s eye, a criminal
9. n……………... one’s head, one’s agreement, to someone
10. g ……………. one’s attention, marriage, a new coat

V. Put the words in the correct column.
attract verbal discuss ____________ ____________
common person student ____________ ____________
instance polite signal ____________ ____________
across formal suppose ____________ ____________
allow accept teacher ____________ ____________
return believe maintain ____________ ____________

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 3 Way of Socialising. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản