Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 School Education Systems

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
551
lượt xem
59
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 School Education Systems

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 School Education Systems

Bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 School Education Systems sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh các tài liệu hay, chất lượng phục vụ việc dạy và học môn Tiếng Anh. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 4 Tiếng Anh 12 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 School Education Systems

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 School Education Systems:

 

Bài tập tự luận Unit 4 School Education Systems Tiếng Anh lớp 12

I. Matching:
1. to be a. to primary school ……………………………………
2. to enter b. homework at home ……………………………………
3. to go c. at the university ……………………………………
4. to take d. very hard at school ……………………………………
5. to study e. divided into three terms ……………………………………
6. to pay f. access to the Internet ……………………………………
7. to work g. an examination ……………………………………
8. to listen h. carefully to the teachers ……………………………………
9. to do i. the state education system…………………………………..
10. to have j. fees

II. Antonym:
1. start a. commence ……………………………………
2. compulsory b. easy ……………………………………
3. finish c. exit ……………………………………
4. divide d. forbid ……………………………………
5. enter e. unite ……………………………………
6. achieve f. secondary ……………………………………
7. allow g. end ……………………………………
8. cheap h. expensive ……………………………………
9. primary i. voluntary ……………………………………
10. difficult j. fail ……………………………………

III. Giving the noun form each of the verbs:
1. compel ……………..…. 2. divide …………………
3. certify ………………… 4. compare …………………
5. add ………………… 6. free …………………
7. enter ………………… 8. speak …………………
9. enjoy ………………… 10. confer …………………

IV. Use a noun that can be collocated with the four words or phrases:
1. ed…………….. compulsory, pre-school, health, secondary.
2. co…………….. part-time, one-year, introduction, intermediate.
3. le ……………... rising, acceptable, dangerous, normal.
4. sc ……………. elementary, high, private, single-sex.
5. re …………….. main, strict, specific, academic.
6. st ………….…. poor, adequate, educational, international.
7. sy ………….…. modern, complicated, effective, perfect.
8. ab ………….…. creative, musical, exceptional, remarkable.
9. in……………... accurate, useful, latest, additional.
10. ex……………. formal, final, selection, entrance.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 School Education Systems. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản