Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 5 Higher Education

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
440
lượt xem
49
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 5 Higher Education

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 5 Higher Education

Đến với bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 5 Higher Education, quý thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có thêm tài liệu để phục vụ quá trình giảng dạy và học tập. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 5 Tiếng Anh 12 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 5 Higher Education

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 5 Higher Education:

 

Bài tập tự luận Unit 5 Higher Education Tiếng Anh lớp 12 

I. Matching:
1. to fill
2. to finish
3. to achieve
4. to install
5. to apply
6. to make
7. to accept
8. to know
9. to show
10. to take

a. a decision
b. the exam result
c. a ticket
d. an offer
e. high grades
f. in an application form
g. a course
h. an alarm
i. secondary school
j. for universities

II. Word form:
1. appoint
2. apply
3. accommodate
4. refer
5. insure
6. require
7. choose
8. reply
9. accept
10. certify 

1. academy
2. option
3. psychology
4. economy
5. agriculture
6. sociology
7. medicine
8. decision
9. proficiency
10. geography

III. Making compound:
1. application a. certificate ………………………………………..
2. dead b. letter ……………………………………….
3. birth c. aborigines ……………………………………….
4. entrance d. line ……………………………………….
5. reference e. time ……………………………………….
6. identity f. level ……………………………………….
7. Australian g. form ……………………………………….
8. full- h. December ……………………………………….
9. mid- i. card ……………………………………….
10. advanced j. examination ……………………………………….

IV. Put the words into the list of pronunciation. The signal ● shows the main stress.
●○: …………………………………………………………………………………………
○●: …………………………………………………………………………………………
●○○: ……………………………………………………………………………………….
○●○: ……………………………………………………………………………………….
national, October, prefer, maximum, severely, applicant, apply, notify, August, behalf, candidate, consider, consist, detail, decision, director, follow, full-time, require, vacant.

V. Put the words into the list of pronunciation. The signal ● shows the main stress.
●○: …………………………………………………………………………………………
○●: …………………………………………………………………………………………
●○○: ……………………………………………………………………………………….
○●○: ……………………………………………………………………………………….
national, October, prefer, maximum, severely, applicant, apply, notify, August, behalf, candidate, consider, consist, detail, decision, director, follow, full-time, require, vacant.

VI. Hoàn thành động từ trong ngoặc ở dạng câu điều kiện thích hợp
Conditional type I
1. If you ……………………(eat) an ice-cream, I …………………… (have) a hot chocolate.
2. If she …………………… (need) a computer, her brother …………………… (give) her his computer.
3. If we …………………… (have / not) time this afternoon, we …………………… (meet) tomorrow.
4. He …………………… (talk) to her if you …………………… (want / not) to do it.
5. You…………………… (win / not) the game if you …………………… (know / not) the rules.
6. If you …………………… (wash) the dishes, I …………………… (cook) dinner tonight.
7. If my dad …………………… (have) time next week, we …………………… (paint) my room.
8. You …………………… (learn) a lot about American history if you …………………… (visit) the exhibition.
9. If the weather …………………… (be / not) too bad tomorrow, we …………………… (play) golf.
10. We …………………… (get / not) there on time if we …………………… (catch / not) the bus

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 5 Higher Education. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản