Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 6 Future Jobs

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
516
lượt xem
38
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 6 Future Jobs

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 6 Future Jobs

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông, Thư viện Elib đã tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 6 Future Jobs. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 6 Tiếng Anh 12 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 6 Future Jobs

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 6 Future Jobs:

 

Bài tập tự luận Unit 6 Future Jobs Tiếng Anh lớp 12

I. Matching: 
1. to prepare a. a good impression on the interview
2. to reduce b. a letter of application
3. to send c. about the comments
4. to make d. goodbye to the teacher
5. to say e. care of injured and sick people
6. to be f. for a job interview
7. to think g. save people’s lives
8. to create h. a real effort
9. to take i. disappointed
10. to help j. the feeling of pressure

II. Give the antonym of each word by adding a prefix:
1. honest ≠……………… 2. interested ≠ …………………..
3. employment ≠ ………………….. 4. agree ≠ ………………
5. suitable ≠ ……………….. 6. polite ≠ ………………….
7. available ≠ ………………… 8. possible ≠ ………………….
9. usual ≠ ………………… 10. dependent ≠ ……………………

III. Making a compound:
A. 1. news 2. taxi 3. work 4. whole 5. through 6. high 7. class 8. dead
B. a. driver b. sale c. room d. paper e. school f. force g. line h. out

IV. Word form:
1. advise
2. admit
3. enthuse
4. apply
5. depend
6. explain
7. succeed
8. injure
9. recover
10. prepare

V. Use a noun that can be collocated with the five words given:
1. jo…………….. good, full-time, highly-paid, manual, temporary.
2. un…………….. army, military, prison, school, naval.
3. ex ……………... previous, relevant, first-hand, practical, professional.
4. sa ……………. competitive, generous, high, reasonable, tax-free.
5. em …………….. part-time, lifetime, seasonal, skilled, office.
6. im………….…. strong, vivid, vague, good, negative.
7. in ………….…. job, telephone, face to face, television, press.
8. ch ………….…. excellent, slight, fifty-fifty, good, reasonable.
9. am……………... modest, personal, youthful, political, great.
10. qu……………. basic, minimum, teaching, academic, formal.

VI. Put the words into the list of pronunciation. The signal ● shows the main stress.
●○: …………………………………………………………………………………………
○●: …………………………………………………………………………………………
●○○: ……………………………………………………………………………………….
○●○: ……………………………………………………………………………………….
accountant, employment, confident, interview, explain, express, effort, future, honest, pressure, avoid, polite, position, remember, candidate, concentrate.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 6 Future Jobs. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản