Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
1.956
lượt xem
286
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy

Bạn đang cần tìm kiếm tài liệu tham khảo khi học môn tiếng Anh? BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy chính là tài liệu mà bạn cần! Thư viện eLib đã tổng hợp và biên soạn kỹ càng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quý thầy cô và các bạn học sinh ôn tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy

Đây là một phần trích dẫn trong BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy. Mời các bạn tham khảo:

I Make questions :

1. She’d like some water.
=> ……………………………………………………………………………?
2. My favorite drink is orange juice.
=> …………………………………………………………………………… ?
3. There’re some oranges in the basket.
 ……………………………………………………………………………. ?

4. Nam’s mother wants some eggs.
 ……………………………………………………………………………. ?
5. We are hungry and thirsty.
 …………………………………………………………………………….. ?
6. My father feels very tired.
=> …………………………………………………………………………….. ?

II Sentence buiding :

1. like / any / he / beans / Does ?.
=> ……………………………………………………………………………………………
2. color / What / eraser / your / is ?
=> ……………………………………………………………………………………….
3. feels / She / thirsty / now
=> …………………………………………………………………………………………
4. you / feel / Do / hungry
=> …………………………………………………………………………………………
5. Lan’s / drink / is / Apple juice / favorite
=> ………………………………………………………………………………………….
6. for / What / there / lunch / is ?
=> …………………………………………………………………………………………

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy hay mà mình đang tìm.

Đồng bộ tài khoản