Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 What Do You Eat?

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
1.347
lượt xem
173
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 What Do You Eat?

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 What Do You Eat?

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 What Do You Eat? Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 What Do You Eat?

Bạn có thể tải miễn phí BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 What Do You Eat? này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Make questions 

1. Linh has milk and eggs for breakfast.
=> ……………………………………………………………………………?
2. My father has lunch at home .
=> …………………………………………………………………………… ?
3. Her sister wants a glass of lemon juice.
=> ……………………………………………………………………………. ?
4. Miss Thu likes some cheese.
 ……………………………………………………………………………. ?
5. My mother needs half a dozen oranges.
=> …………………………………………………………………………….. ?
6. I want a box of chocolates.
 …………………………………………………………………………….

II. Sentence buiding :

1. Lan / chicken / or / like/ does / meat ?
=> ……………………………………………………………………………………………………...
2. you / do / the / to / Sundays / zoo / on / go ?
=> …………………………………………………………………………………………………..
3. food / is / Huong’s / chicken soup / favorite
=> ………………………………………………………………………………………………….
4. They / like / and / a / coffee / would / a / of / of / piece / cake / cup
=> ………………………………………………………………………………………………….
5. at / 7 o’clock / Ba / has / breakfast / morning / every
=> ……………………………………………………………………………………………….
6. for / have / lunch / What / you / do ?
=> ……………………………………………………………………………………………………

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 What Do You Eat? hay mà mình đang tìm.

Đồng bộ tài khoản