Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Sports And PasTimes

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
1.636
lượt xem
302
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Sports And PasTimes

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Sports And PasTimes

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Sports And PasTimes. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Sports And PasTimes

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Sports And PasTimes của thư viện eLib dưới đây:

I. Make sentences as examples:
Ex: Lan/ play badminton
What is Lan doing? – She’s playing badminton.
a. they/ swim
………………………………………………………………………………………………
b. Phong/ play soccer.
………………………………………………………………………………………………
c. Hoa and Mai/ play table tennis.
………………………………………………………………………………………………
d. the children/ play volleyball.
………………………………………………………………………………………………
e. Mr. Ba/ jog.
………………………………………………………………………………………………
f. the students/ play basketball.
………………………………………………………………………………………………

II. Finish the passage with the simple present or the present continuous (present progressive) form of the verbs in brackets.
a. Mr. Ba likes jogging. He (jog) ……………………………… every day. He (jog) ……………………………… in the park now.
b. Ba and Lan like chess. They (play) ……………………………… it every afternoon. They (play) ……………………………… chess in the living room at the moment.
c. Phong and his classmates like soccer. They (play) ……………………………… it every Sunday. They (play) ……………………………… soccer in the schoolyard now.
d. Hang always (do) ……………………………… aerobics in the morning. She (do) ……………………………… aerobics in the gym now.
e. Hoa and Xuan like rope skipping. They (skip) ………………………………rope every afternoon. They (skip) ……………………………… rope in the garden at the moment.

Hy vọng rằng BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Sports And PasTimes sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.

Đồng bộ tài khoản