Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 14 Making Plans

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
1.387
lượt xem
245
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 14 Making Plans

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 14 Making Plans

Bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 14 Making Plans sẽ mang lại cho các em học sinh những kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Thư viện eLib hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 14 Making Plans

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 14 Making Plans. Mời quý thầy cô tham khảo:

I. Fill in each blank with one suitable preposition.
Phuong and Mai are going …………………… vacation this summer.
First, they are going to visit Ha Long Bay …………………… two days. They are going to stay …………………… their uncle and aunt. Then they are going to stay …………………… a hotel …………………… Ha Noi ……………………three days. They are going to see Ngoc Son Temple.
Next they are going to visit friends …………………… Hue …………………… ten days. They are going to see the Citadel.
After that, they are going to stay …………………… a friend’s house …………………… Nha Trang …………………… three days.
Finally, they are going to stay …………………… their grandmother and grandfather …………………… Ho Chi Minh City …………………… a week.

II. Complete the dialogue.
Hoa: (1) …………………… are you going to do tonight?
Lan: I’m going to (2) …………………… my homework.
Hoa: What (3) …………………… you (4) …………………… to do tomorrow?
Lan: Tomorrow’s Sunday. I’m going to go and see my friend. Then (5) …………………… are going to see a movie. What (6) …………………… you?
Hoa: This afternoon I’m going to (7) …………………… badminton. Tomorrow I’m going to (8) …………………… a football (9) ……………………

ELib mong rằng BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 14 Making Plans sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.

Đồng bộ tài khoản