Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At School

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
2.734
lượt xem
222
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At School

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At School

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At School. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 2 Tiếng Anh 6 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At School

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At School:

Bài tập tự luận Unit 2 At School Tiếng Anh lớp 6 

I. Hãy điền các giới từ thích hợp vào chỗ trống:
1)Stand ………………… 2)Sit …………………………
3)Come ………………... 4)I live……….a street.
5)I live………a house. 6)I live………Vietnam.
7)I live……….a city. 8)I live…….Le Loi street.
9)I live …….HCM city. 10)What is this …….English?

II. Hãy hoàn tất các mẩu đối thoại sau:
1)-Hello.My name’s Mai. ……………………………..?
-My name………………….Tom.
-How ……………are you?
-………………eleven years old. …………….?
-…………………..twelve.
-Where …………………………live?
-I live …………Tran Hung Dao street.
2) -Good evening.
-……………….How are you?
-Fine,thank……….And ………..?
-Fine,thanks.
-Where………you………….?
-I live ……….Le Loi street.
III. Đặt câu hỏi với ’what’ và trả lời theo từ gợi ý:
1)This/ desk(bàn học).
 What is this? –This is a desk.
2)That/clock(đồng hồ treo tường).
3)This/eraser(cục tẩy,gôm).
4)That/ruler(thước kẽ).

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At School. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.

 

Đồng bộ tài khoản