Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
1.953
lượt xem
205
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 3 Tiếng Anh 6 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home:

Bài tập tự luận Unit 3 At Home Tiếng Anh lớp 6

Bài 1: Dùng từ gợi ý trả lời các câu hỏi sau.
1. A: Who is this?
B: …………………………. Miss Lan.
2. A: Is she a nurse?
B: Yes, ……………………….
3. A: Who are they?
B: ……………………… Lan and Hoa.
4. A: What do they do?
B: …………………… students.
5. A: What’s that?
B: …………………… eraser.
6. A: What time does Hoa get up?
B: …………………….. at 6.00. 7. A: Is he a doctor?
B: No, ……………………………
8. A: What’s this?
B: ………………………. a couch.
9. A: Are they engineers?
B: Yes, ………………………….
10. A: How many brothers and sisters do you have?
B: ………………….. two brothers and two sisters.

Bài 2: Đặt câu hỏi cho các câu sau:
1. Yes, there are 20 girls in my class.
2. There are three lamps in the room.
3. It’s ten ten.
4. I’m a doctor.
5. He’s ten years old.
6. She has lunch at 11.30 every day.
7. Yes. My school is big.
8. He does his homework every evening.
9. No, I don’t. I don’t listen to music every day.
10. Our school is in the village.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông. 
 

Đồng bộ tài khoản