Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 5 tài liệu

0
1.982
lượt xem
311
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small nhằm hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học môn tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small dưới đây:

I. Điền vào chỗ trống với 1 từ thích hợp.
1. His school ______ small.
2. It is in ______ country.
3. Thu's school is ______ the city.
4. There are four hundred ______ in his school.
5. Which ______ are you in? I ______ in grade 6.
6. How many ______ does your school have? Two.
7. ______ is your classroom? On the first floor.
8. Ba ______ his teeth every day.
9. He ______ to school every morning.
10. What ______ is it? It's ten o'clock.

II. Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa.
1. school / is / big / your?
______________________________________________________________________
2. is / a / school / it / big.
______________________________________________________________________
3. floors / have / your / does / how / school / many?
______________________________________________________________________
4. grade / in / you / which / are?
______________________________________________________________________
5. your / is / where / classroom?
______________________________________________________________________
6. up / Ba / at / gets / every / six / morning.
______________________________________________________________________
7. gets / and / he / goes / he / dressed / school / to.
______________________________________________________________________
8. has / he / at / breakfast / thirty / seven.
______________________________________________________________________
9. time / you / what / get / up / do?
______________________________________________________________________
10. are / late / we / school / for.
______________________________________________________________________

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
 

Đồng bộ tài khoản