Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Your House

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
690
lượt xem
131
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Your House

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Your House

Thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Your House dưới đây để quý thầy cô và các em thuận tiện trong quá trình tham khảo. Thư viện eLib kính chúc quý thầy cô ngày càng giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Your House

Bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Your House là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I.Chia đúng động từ trong ngoặc,rồi dịch việt:
1) Thu (go) goes to school by bike everyday.
 Thu đi học bằng xe đạp mỗi ngày.
2) Their house (have) …………….a big garden.
……………………………………………
3) She (live)…………in a small village.
…………………………………………….
4) Ba’s father (work)……………in a factory.
…………………………………………….
5) I (play)………..soccer in the stadium every afternoon.
…………………………………………………………
6) Lan (eat)…………..her lunch at 11.50
…………………………………………….
7) Minh (go)…………to bed at 9.45 p.m
…………………………………………….
8) His mother (work)……………….in a hospital.
……………………………………………..
9) There (be)……….a park near my house.
………………………………………………
10) There (be)…………many trees and flowers in the park.
………………………………………………………….

II.Đổi các câu sang thể phủ định và nghi vấn:
1) Loan brushes her teeth everyday.  Loan doesn’t brush her teeth everyday.
 Does Loan brush her teeth everyday?
2) There is a flower on the table. ……………………………………………
………………………………………………
3) I walk to school every morning. …………………………………………..
………………………………………………..
4) They live in a small village. ……………………………………………
……………………………………………….

ELib mong BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Your House sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
 

Đồng bộ tài khoản