Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 10 Health And Hygiene

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 5 tài liệu

0
1.416
lượt xem
255
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 10 Health And Hygiene

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 10 Health And Hygiene

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 10 Health And Hygiene nhằm hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Các tài liệu trong bộ sưu tập cung cấp các bài tập tự luận Unit 10 tiếng Anh lớp 7 nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu luyện tập nhằm củng cố vốn từ vựng và ngữ pháp. Đồng thời, biết cách làm bài tập dạng này trong các đề thi, đề kiểm tra. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 10 Health And Hygiene

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BSTBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 10 Health And Hygiene:

Bài tập tự luận Unit 10 Health And Hygiene Tiếng Anh lớp 7

I. Điền dạng đúng của động từ trong ngoặc.
l. He (sell) ____________ newspapers and magazines in front of the post office last year.
2. She (think) ____________ her children were not very good at Math last school year.
3. I (send) ____________ a letter to my pen pal in Malaysia last week.
4. Thev (eat) ____________ a lot of seafood for dinner last night.
5. We (hear) ____________ good news from our unple yesterday.
6. She often (write) ____________ to her parents last year.
7. Mr. Lam (drive) ____________ to work yesterday.
8. Mrs. Tam (teach) ____________ us Math last year.
9. Hoa (write) ____________ to her pen pal in the US A every month.
10. How often (you/clean) ____________ your room?
II. Chọn từ đúng trong ngoặc.
1. Lan (work/ worked)__________ hard last night.
2. Liz didn’t (return/ returned) __________ to her hometown by train last night.
3. Hoa didn’t (send/ sent) __________ any letters to her pen pal last year.
4. Tom (buvs/bought) __________ a poster about Hue last week.
5. The Greens (move/ moved) __________ to their new apartment last week.
6. I didn’t (know/ knew) __________ the answer to that question.
7. Minh (feel/felt) __________ scared at the dentist’s yesterday.
8. The bus didn’t (arrive/ arrived) __________ home on time yesterday evening.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 10 Health And Hygiene. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
 

Đồng bộ tài khoản