Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep Fit, Stay Healthy

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 5 tài liệu

0
864
lượt xem
140
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep Fit, Stay Healthy

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep Fit, Stay Healthy

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep Fit, Stay Healthy. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức về ngữ pháp và vốn từ vựng được học trong Unit 11 tiếng anh lớp 7 thông qua việc làm các bài tập tự luận. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep Fit, Stay Healthy

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep Fit, Stay Healthy:

 

Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep Fit, Stay Healthy

I. Sắp xếp các động từ sau vào các nhóm theo cách phát âm –ed.
called, filled, measured, visited, started weighed, asked,
stopped, brushed, ironed, needed, looked, walched, hoped, collected
/id/
/t/
/d/

II. Viết câu yêu cầu theo các từ gợi ý.
Ex: open your mouth => Would you open vour mouth, please?
1. get on the scales => ________________________________________________________
2. show me the waiting room => _________________________________________________
3. pay me in cash => __________________________________________________________
4. pass me the newspaper => __________________________________________________
5. put this picture on the wall => _________________________________________________
6. take me a photograph => _____________________________________________________

III. Đặt câu hỏi với How và viết cầu trả lời theo cát từ gợi ý.
Ex: old/ you?// ten How old are you? -I am ten years old.
1. tall/ he?// one meter 50 centimeters
=>
2. heavy/ Hoa?// 40 kilos
=>

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep Fit, Stay Healthy. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản