Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
749
lượt xem
109
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out

Bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hữu dụng nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập cung cấp các bài tập tự luận Unit 15 tiếng Anh lớp 7 nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu luyện tập nhằm củng cố vốn từ vựng và ngữ pháp. Đồng thời, biết cách làm bài tập dạng này trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out:

Bài tập tự luận Unit 15 Going Out Tiếng Anh lớp 7

I. Em hãy cho dạng đúng của động ừ trong ngoặc để hoàn thành những câu sau.
1. Trung (go)……………to the amusement center twice a week. He (like) ……………..(play) ………………….electronic games very much. At the moment he (play)…………………a new game there.
2. Nga gets used to (stay)…………………up late.
3. My father usually (drink)………………coffee but today he (drink)……………….tea.
4. Last Sunday Minh (read)…………….books in the library. He (be)…………….there for three hours.
5. They (introduce)………………..a new video game next month.

II. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
People go to live (1)………………cities to find work. People go to the cities (2)…………. there are good schools and doctors for (3)……………….children. They can (4)……………… more friends of their own age and live (5)…………….. freely. Some people go to the city because (6)…………………trouble at home. They have no land or they have quarreled (7)……………. their family. For these reasons our cities are growing (8)……………… But city life is often difficult (9)……………new-comers. There are more people looking for jobs (10) …………… there are jobs.

III. EM hãy viết lại những câu sau bằng cách sử dụng tính từ ghép.
Ví dụ: 0. The trip lasted two weeks.
It was a two- week trip.
1. Her daughter is ten years old.
2. The rest lasts fifteen minutes.
3. The building has five floors.
4. The book has two hundred pages
5. The test lasted three hours.
6. The course lasts six months.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 15 Going Out. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
 

Đồng bộ tài khoản