Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People And Places

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
853
lượt xem
86
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People And Places

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People And Places

Đến với bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People And Places, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tư liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 16 Tiếng Anh 7 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People And Places

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People And Places:

Bài tập tự luận Unit 16 People And Places Tiếng Anh lớp 7

I. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành đoạn văn sau.
Dennis Heal………………….(be)1 born in 1930 and he now…………………..(be)2 a politican. He …………………(go)3 to Oxford University in 1950 and ……………….(become)4 a member of Parliament for the Labor Pary in 1957. he ……………...(write)5 three story books including his autobiography. He …………………..(marry)6 the artist, Anda Heal, and they……………..(have)7 two children. They ……………….(live)8 in Oxford for 15 years, then …………………(move)9 to London in 1970. they now ………………(live)10 in a small house in the center of London.

II. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
One of the first novels in the history of literature was written in England in 1719. it was Robinson Crusoe………………..(1) Daniel Defoe.
Daniel Defoe was born in London in the ………………of a rich man. When Daniel was a schoolboy, he began to write stories. After ……………..(3) school he worked in his father’s shop and……………..(4) aarticles for newspapers. Defoe visited many countries and met many people. That helped him much in ………………(5) writings.
In 1719, when Defoe was

III. Fill in each gap with an appropriate preposition.
1. It's a postcard my friend, Mary.
2. What kinds attractions do you prefer?
3. I'm studying a history quiz. Can you help me?
4. Ba knows nothing England.
5. We depend the radio for news.
6. Mozart gave the first concert the age of six.
7 his lifetime Edison invented over 1,300 things
including the gramophone and motion pictures.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 16 People And Places. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông. 
 

 

Đồng bộ tài khoản