Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal Information

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 6 tài liệu

0
3.668
lượt xem
426
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal Information

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal Information

Bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal Information sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh các tài liệu hay, chất lượng phục vụ việc dạy và học môn Tiếng Anh. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được cách làm bài tập tự luận trong Unit 2 tiếng Anh lớp 7. Đồng thời, ôn lại vốn từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal Information

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BSTBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal Information:

Bài tập tự luận Unit 2 Personal Information Tiếng Anh lớp 7

I. Give right tense or form of therse following verbs
1. He often ………………. (go) to school on foot.
2. It ……………….(rain) very hard now.
3. The sun ……………….(warm) the air and ……………….(give) us light.
4. Look! A man ……………….(run) after the train.
5. She ……………….(go) to school everyday.
6. Bad students never ……………….(work) hard.
7. I always ………….(meet) him on the corner of this street.
8. Where ……… You ……..(go) now? – I ………….(go) to the theater.
9. He ……………….(not do) morning exercises regularly.
10. ……… he ………….(do) morning exercises now?
II. Using cue word to make a meaningful sentences.
1. 38347621, / your / number / Hoa? / is / telephone
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
2. the / think / will / free / at / weekend. / I / be / I
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
3. Nam? / we / at / school, / can / meet / the
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
4. back? / when / you / do / think / will / Hoa / be
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
5. call / will / you / in / evening. / I / again / the
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
6. July. / birth / my / of / is / 12th / date
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
7. birthday. / on ./ is / Mai / having / party / her / a
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
8. you / hope / will / and / come / join / fun. / I / the / in
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal Information. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib. 
 

Đồng bộ tài khoản