Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At Home

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 7 tài liệu

0
1.218
lượt xem
282
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At Home

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At Home

Đến với bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At Home, quý thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có thêm tài liệu để phục vụ quá trình giảng dạy và học tập. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được cách làm bài tập tự luận trong Unit 3 tiếng Anh lớp 7. Đồng thời, ôn lại vốn từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At Home

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BSTBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At Home:

Bài tập tự luận Unit 3 At Home Tiếng Anh lớp 7

I. Arrange these words to make a meaningful sentences.
1. interesting / an / film / is ! / what / it
=>________________________________________________________________
2. is! / the / fine / weather / how
=>________________________________________________________________
3. a / has / tub / bathroom / a / and / shower. / my / sink, / a
=>________________________________________________________________
4. her / vegetables / Mrs. / grows / and / cattle / on / farm. / Na / raises
=>________________________________________________________________
5. he / care / a / Hoa’s / is / doctor / takes / of / children. / father / and / sick
=>________________________________________________________________
6. family? / most / is / apartment / the / suitalble / your / which / for
=>________________________________________________________________
7. and / elder / Mary / an / brother / a / sister. / has / younger
=>________________________________________________________________
8. in / a / Mr / is / teacher / teaches / a school. / Tuan / and / primary / he
=>________________________________________________________________
II. Complete the dialogue with one suitable word.
Phong : What (1) ______ you doing, Mai?
Minh : I (2) ______ cooking dinner.
Phong : Great! (3) ______ you like cooking?
Minh : Yes, for me it (4) ______ really a hobby.
Phong : What (5) ______ good idea!
Minh : And (6) ______ are you doing, Phuong?
Phong : (7) ______ am cleaning the living room.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At Home. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
 

Đồng bộ tài khoản