Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 At School

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
535
lượt xem
98
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 At School

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 At School

Bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 At School sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh các tài liệu hay, chất lượng phục vụ việc dạy và học môn Tiếng Anh. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được cách làm bài tập tự luận trong Unit 4 tiếng Anh lớp 7. Đồng thời, ôn lại vốn từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 At School

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 At School:

Bài tập tự luận Unit 4 At School Tiếng Anh lớp 7

I. Em hãy cho dạng so sánh hơn kém và cao nhất của những tính từ sau.

Adjective Comparative Superlative
Cheap
Hot
Comfortable
Happy
Good
Beautiful
Interesting
Thin
Large
Lovely Cheaper

II. Em hãy dùng cấu trúc cảm th án : What + noun phrase để viết lại nh ững c âu sau.
V í d ụ : 0. The living room is very lovely.
What a lovely living room!
1. The movie is very interesting.
2. This bed is very comfortable.
3. That car is very fast.
4. The dress is very beautiful.
5. The test is very difficult.
6. The weather is very awful.
7. The cake is very delicious.
8. The picture is vey expensive.
9. The yard is very large.
10. The boy is very friendly.

III. Em hãy cho dạng đúng của tính từ so sánh trong ngoặc để hoàn thành đoạn hội thoại sau.
Interviewer : Excuse me. Can I ask you some questions about this health club ?
Kien : Yes , of course.
Interviewer : Fist of all . Why do you come to the health club?
Kien : Because I fell fitter (fit)0 and ______ ( healthy )1
Interviewer : Fine. And how can we make the health club _______ (good)3 than it is now?
Kien : Hmm. We need ……………………( big)4 changing rooms. They’re ………………. (bad )5 part of the club. Yes, the changing rooms are ………………..(important)6 thing for me.
Interviewer : I see. What about ……………… (low)7 prices?
Kien : Yes, this is ……………………(expensive)8 club in the town. The Youth club is …………………… (large)9 but it’s ………………… (cheap)10. It is about 30.000 VND a month.
Interviewer : Good, thank you very much.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 At School. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
 

Đồng bộ tài khoản