Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work And Play

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
874
lượt xem
217
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work And Play

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work And Play

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work And Play trên eLib.vn. Đây là bộ sưu tập tài liệu được chúng tôi chọn lọc và tổng hợp nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh tiện theo dõi. Các tài liệu trong bộ sưu tập cung cấp các bài tập tự luận Unit 5 tiếng Anh lớp 7 nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu luyện tập nhằm củng cố vốn từ vựng và ngữ pháp. Đồng thời, biết cách làm bài tập dạng này trong các đề thi, đề kiểm tra. Hi vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh trong việc nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work And Play

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work And Play:

Bài tập tự luận Unit 5 Work And Play Tiếng Anh lớp 7

I. Trả lời câu hỏi về bản thân.
1. What do you study in Geography? _______________________________
2. What is your favorite subject? _______________________________
3. What do you do in your free time? _______________________________
4. What do you do at recess? _______________________________
5. What do you usually do after school? _______________________________
II.Chia động từ trong ngoặc.
1. He often ___________ (go) to school on foot.
2. It ____________ (rain) very hard now.
3. Look! A man ____________ (run) after the train.
4. He can’t (swim)_______________.
5. Mother __________ (cook) some food in the kitchen at the moment.
6. What _______( you/do) _________ in the future?
7. I hope she (be) _________ a famous singer one day.
8. Tomorrow (be) __________. We (not go) __________ to school.
9. Would you like (drink) ______________ some milk?
10. ______ he _____ (do) morning exercises now?
III.Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.
11. . Noone in my class is more intelligent than Hoa.
->Hoa __________________________________________
12. 2. Lan is 13 years old. Hoa is 13 years old
  ->Hoa is the ____________________________________
14. .The black car is cheaper than the red car.
->The red car________________________________________

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work And Play. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 
 

Đồng bộ tài khoản