Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At Home And Away

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 8 tài liệu

0
1.969
lượt xem
354
download
Xem 8 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At Home And Away

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At Home And Away

Đến với bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At Home And Away, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học môn Tiếng Anh. Bộ sưu tập này gồm nhiều bài tập tự luận trong Unit 9 tiếng Anh 7 sẽ giúp các em học sinh củng cố vốn từ vựng và ngữ pháp đã được học. Đồng thời, làm tốt các bài tập dạng này trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At Home And Away

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At Home And Away dưới đây:

Bài tập tự luận Unit 9 At Home And Away Tiếng Anh lớp 7 

I. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành bức thư sau.
Dear Jean,
Well, I am here in Vietnam on our ASEAN coutries tour. We …….(get)1 to Ho Chi Minh City five days ago. We …(have)2 a good day journey. It … (take) 3 three days by bus, but we . (see)4 losts of things on the way. We …(not do) 5 much for the first two days, as a couple of other girls …(be)6 ill. We ….(spend)7 most of the time on the beach. On Wednesday we …(come)8 up to the mountains, and yesterday we (go)9 to Hue, the ancient capital of Vietnam and ….(do)10 some sightseeing. It …(be)11 fantastic! We …(not have)12 a lot of time there, but we …(see)13 everything and I …(take)14 lost of photos.
Hope you’re well. You .(receive)15 my card from Thailand?

II. Em hãy chuyển những câu sau sang dạng phủ định và nghi vấn.
Ví dụ: 0. I went to Hanoi yesterday.
- I didn’t go to Hanoi yesterday.
- Did you go to Honoi yesterday?
1. Liz bought many souvenirs in Ho Chi Minh City.
2. I was very tired after the trip.
3. They are watching my father’s new motorbike.
4. We visited Cham Temples last month.
5. Trung’s brother goes on holiday in Ha Long Bay every summer.
6. They will take their soon to the zoo next weekend.
7. My parents live in the countryside.
8. Tom gave me some American stamps five days ago.
9. Mrs. Oanh his our new literature teacher.
10. There was a toy store next to the museum.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 At Home And Away. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
 

Đồng bộ tài khoản