Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 12 A Vacation Abroad

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
1.286
lượt xem
164
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 12 A Vacation Abroad

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 12 A Vacation Abroad

Bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 12 A Vacation Abroad sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh các tài liệu hay, chất lượng phục vụ việc dạy và học môn Tiếng Anh. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 12 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 12 A Vacation Abroad

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 12 A Vacation Abroad dưới đây:

Bài tập tự luận Unit 12 A Vacation Abroad Tiếng Anh lớp 8

I/ Put in the correct form of the verbs in brackets.
Reporter: Mike and Harriet, tell me what you (see) …………………
Harriet: Well, when we (drive) ……………. Home last night, we (see) ……………..a strange object in the sky.
Mike: While we (come) …………………down the hill into town, it just suddenly (appear) ………………. In front of us. We (stop) ………………….the car and (get) ………….. out.
Harriet: It (be) ……………….a clear night. The starts (twinkle) ………………….in the sky.
Mike: It was a spaceship. It (seem) …………….quite big. It (have) …………………….sone strange writing on the side. And a light (flash) ……………………on the top.
Harriet: While we (watch) …………………..it, it suddenly (fly) ………………….away and (disappear) ……………….

II/ Fill in the blanks with the suitable prepositions.
1. You must come ……………….for dinner one night.
2. We’ll only be ……………..town for three days.
3. What’s the weather ……………………?
4. I’ll pick you ……………at the hotel ……………. 7 o’clock.
5. They went swimming ………………..Waikiki Beach as soon as they arrived ………..the Hawaiian island …………….Oahu.
6. If you don’t finish the report today, we can go ……………..with it tomorrow.
7. She complained …………… me …………………….his rudeness.
8. This doll is made ………………. China.

Hãy xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 12 A Vacation Abroad. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.

Đồng bộ tài khoản