Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 13 Festivals

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 5 tài liệu

0
2.161
lượt xem
321
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 13 Festivals

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 13 Festivals

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông, Thư viện Elib đã tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 13 Festivals. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 13 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 13 Festivals

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 13 Festivals:

Bài tập tự luận Unit 13 Festivals Tiếng Anh lớp 8

I. Put the verbs in brackets in the correct verb form.
1. The Eifel Tower in Paris (visit)_____________ by millions of people every year.
2. Tet holiday (celebrate) _____________at the end of January or the beginning of February.
3. My computer (use) _____________for over five years.
4. The first festival (hold) _____________ nearly six hundred years ago.
5. Since 1990s, more and more paper (recycle) _____________.
6. Shakespeare (write) _____________ more than thirty-seven plays.
7. I (not see) _____________ Lan since last Friday.
8. When Tom (arrive) _____________ yesterday evening, we (have) _____________ dinner.
9. The letter (post) _____________ a week ago, and it (arrive) _____________yesterday.
10. Originally, the book (write) _____________ in English, and a few years later it (translate) _____________ into several languages.

II. Change these sentences into passive voice.
1. The Vietnamese celebrate several festivals every year.
=> ……………………………………………………………………………………………………………
2. The Vietnamese celebrate Tet holidays according to the Lunar calendar.
=> ……………………………………………………………………………………………………………
3. People often hold the Flower Fair on Nguyen Hue Street in Ho Chi Minh City during Tet.
=> ……………………………………………………………………………………………………………
4. The librarian will show you how to find the books you want.
=> ……………………………………………………………………………………………………………

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 13 Festivals. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 
 

Đồng bộ tài khoản